Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

Kilalanin ang Lupon ng mga Direktor

Dave Krimm

Pangulo ng Lupon
Mga Tagapayo sa Noe Valley

Si Elizabeth Irons ay Parang

Pangalawang Pangulo ng Lupon

Araw ng trabaho

Stephan Waldstrom

Board Secretary

Ang RPX Corporation

Sagar Shah

Board Treasurer

Ripple

Anne Stuhldreher

Miyembro ng Lupon

Lungsod at County ng San Francisco

Ash McNeely

Miyembro ng Lupon

Mga Serbisyo ng Pacific Foundation

Daniel Lau

Miyembro ng Lupon

Libra Foundation

Jessica Leggett

Miyembro ng Lupon
Pitong + Ginto na LLC

Jorge Blandón

Miyembro ng Lupon

Epekto ng Palaso

Monica Issar

Miyembro ng Lupon

JP Morgan Wealth Management

Salvador Torres

Miyembro ng Lupon
32 Tagapayo