Kilalanin ang Lupon ng mga Direktor

Dave Krimm

Pangulo ng Lupon
Mga Tagapayo sa Noe Valley

Si Elizabeth Irons ay Parang

Pangalawang Pangulo ng Lupon

Google

Stephan Waldstrom

Board Secretary

Ang RPX Corporation

Sagar Shah

Board Treasurer

Nagtatrabaho kami

Aquilina Soriano

Miyembro ng Lupon
Pilipino Workers Center ng Timog California

Cara Angelmar

Miyembro ng Lupon
Dropbox

Jessica Leggett

Miyembro ng Lupon
Pitong + Ginto na LLC

Laura Arce

Miyembro ng Lupon

Wells Fargo

Salvador Torres

Miyembro ng Lupon
32 Tagapayo

Ang MISSION ASSET FUND AY ISANG 501C3 ORGANIZATION

Copyright © 2021 Mission Asset Fund. Nakareserba ang Lahat ng Karapatan.

Tagalog