Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

Kasunduan sa Mga Tuntunin sa Paggamit

Nai-update noong Oktubre 2020

Maligayang pagdating sa missionassetfund.org! Ang Mission Asset Fund, isang korporasyong hindi pangkalakal ng benefit ng publiko sa California ("MAF") ay nagbibigay ng website na ito (ang "Website"), anumang impormasyon, teksto, data, artikulo, disenyo, source code, software, larawan, larawan, graphics, logo o iba pang mga materyal na lumilitaw sa Website (ang "Nilalaman"), at anumang mga programa at serbisyong ibinigay sa pamamagitan ng MAF o sa Website (ang "Mga Serbisyo"), sa iyo napapailalim sa mga sumusunod na tuntunin at kundisyon (mga "Mga Tuntunin ng Paggamit"). Ang iyong pag-access sa at paggamit ng Website, Nilalaman, at / o Mga Serbisyo ay malinaw na nakakundisyon sa iyong pagsunod sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Sa pamamagitan ng pag-access, pag-browse at / o paggamit ng Website, Nilalaman, o Mga Serbisyo, kinikilala mo na nabasa mo, naintindihan at sumasang-ayon ka na mabuklod ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito at Patakaran sa Privacy ng MAF, na maa-access sa https://missionassetfund.org/privacy-policy/ at kung saan ay isinama sa at ginawang bahagi ng Mga Tuntunin sa Paggamit na ito. Kung hindi ka sumasang-ayon sa alinman sa nabanggit, hindi ka maaaring mag-access, mag-browse o gumamit ng Website, Nilalaman, o Mga Serbisyo.

Mga Pagbabago

Kinikilala at sinasang-ayunan mong maaring baguhin ng MAF ang Mga Tuntunin sa Paggamit na ito paminsan-minsan nang walang abiso sa iyo. Nauunawaan at sinasang-ayunan mo na ang iyong pag-access sa o paggamit ng Website, Nilalaman, o Mga Serbisyo ay pinamamahalaan ng Mga Tuntunin sa Paggamit na epektibo sa oras ng iyong pag-access sa o paggamit ng Website, Nilalaman, o Mga Serbisyo. Maaaring wakasan, suspindihin, o paghigpitan ng MAF ang pag-access sa lahat o anumang bahagi ng Website, Nilalaman, o Mga Serbisyo nang walang abiso o pananagutan. Dapat mong pana-panahong suriin ang Website para sa pinakasariwang bersyon ng Mga Tuntunin sa Paggamit na ito.

PATAKARAN SA PRIVACY

Mangyaring suriin ang Patakaran sa Privacy ng MAF, na maa-access sa https://missionassetfund.org/privacy-policy/, para sa impormasyon tungkol sa kung paano ginagamit at pinoprotektahan ng MAF ang personal na impormasyon na maaari mong ibigay sa pamamagitan ng Website.

COPYRIGHTED MATERIAL

Lahat ng karapatan, pamagat, at interes sa at sa Website, Nilalaman, at Mga Serbisyo ay ang nag-iisa at eksklusibong pag-aari ng MAF at ang mga naglilisensya. Ang Website, Nilalaman, at Mga Serbisyo ay protektado ng copyright, trademark, at iba pang mga pagmamay-ari o intelektuwal na pag-aari ng karapatan at batas ng parehong Estados Unidos at iba pang mga bansa. Maliban sa malinaw na pinahihintulutan sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, hindi ka maaaring makopya, magparami, magbago o maghanda ng mga gawaing hango batay sa, ipamahagi, muling ipalathala, ipakita, ibenta, ilipat, i-post, ipakita sa publiko, isagawa nang publiko, ipadala, o kung hindi man gamitin ang Website , Nilalaman, o Mga Serbisyo sa anumang anyo o sa anumang paraan, kasama ang walang limitasyong elektronik, mekanikal, photocopy, record o kung hindi man, nang walang malinaw na nakasulat na pahintulot ng MAF. Hindi mo maaaring kopyahin o baguhin ang ginamit na HTML code upang makabuo ng mga web page sa Website. Hindi mo maaaring gamitin ang Website, Nilalaman, o Mga Serbisyo sa o na may kaugnayan sa anumang iba pang website, para sa anumang layunin, kasama ang walang limitasyong pag-link, pag-frame, o sa anumang kapaligiran sa computer na network, nang walang malinaw na nakasulat na pahintulot ng MAF. Maaari mo ring hindi, nang walang malinaw na nakasulat na pahintulot ng MAF, archive, cache, o salamin lahat o anumang bahagi ng mga web page sa Website.

TRADEMARKS

Kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang lahat ng mga trademark ng MAF, pangalan ng kalakal, marka ng serbisyo, logo, tampok sa tatak, at mga pangalan ng produkto at serbisyo, kasama ang “Mission Asset Fund,” “MAF”, “Missionassetfund.org,“ Lending Circles ”, at“ Resources Match ” (ang "MAF Marks") ay ang nag-iisa at eksklusibong pag-aari ng MAF. Hindi mo maaaring gamitin ang mga marka ng MAF para sa anumang layunin kabilang ang, nang walang limitasyon, para sa advertising o promosyon, sa anumang pampublikong medium, upang ipahiwatig ang anumang pag-endorso ng o pakikipag-ugnay sa MAF.

TANGGAPIN NA GAMIT

Maaari mong ma-access at gamitin ang Website, Nilalaman at Mga Serbisyo lamang ang iyong personal, hindi komersyal na benepisyo. Sumasang-ayon ka na huwag gamitin ang Website, Nilalaman, at Mga Serbisyo maliban sa partikular na itinadhana sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito o kung hindi ay naaprubahan sa pagsulat ng MAF.

Sumasang-ayon ka na gamitin lamang ang Website, Nilalaman at Mga Serbisyo para sa mga layuning ayon sa batas. Ipinagbabawal sa iyo mula sa anumang paggamit ng Website, Nilalaman o Mga Serbisyo na maaaring bumuo ng isang paglabag sa anumang naaangkop na batas, regulasyon, panuntunan o ordenansa o na maaaring magdulot ng anumang pananagutan sibil o kriminal.

Nang walang limitasyon, sumasang-ayon ka na huwag gawin ang alinman sa mga sumusunod habang ginagamit ang Website, Nilalaman o Mga Serbisyo:

  • Gumamit ng anumang wika, o mag-post, mag-upload, magpadala, magpadala o kung hindi man ay gawing magagamit ang anumang nilalaman na: (1) ay mali o nakaliligaw; (2) ay mapanirang puri; (3) ay bumubuo ng isang pagsalakay sa privacy; (4) ay malaswa, pornograpiya, o nakakasakit; (5) nagtataguyod ng pagkapanatiko, rasismo, poot o pinsala laban sa sinumang indibidwal o grupo; (6) lumalabag sa mga karapatan ng iba, kabilang ang anumang mga karapatan sa intelektuwal na pag-aari; o (7) lumalabag, o naghihikayat sa anumang pag-uugali na lumalabag, sa anumang naaangkop na batas o regulasyon o magbibigay ng pananagutan sa sibil o kriminal;
  • Tangkaing mag-imbestiga, i-scan, o subukan ang kahinaan ng anumang system o network o labagin ang anumang mga hakbang sa seguridad o pagpapatotoo;
  • Mag-post, mag-upload, magpadala, magpadala o kung hindi man ay magagamit sa pamamagitan ng Website ng anumang nilalaman na bumubuo, junk mail, "spam", o mga chain letter, phishing, advertising, at / o mga alok na komersyal;
  • Kopyahin, baguhin, lumikha ng isang pinagmulang gawain ng, reverse engineer, reverse assemble o kung hindi man ay pagtatangka upang matuklasan ang anumang source code, magbenta, magtalaga, magrenta, umarkila, umutang, sublicense, magbigay ng interes sa seguridad sa, o kung hindi man maglipat ng anumang karapatan sa alinman sa ang software na ginamit upang ibigay ang Website, Nilalaman, o Mga Serbisyo;
  • Makagambala, o magtangkang makagambala, sa pag-access ng anumang gumagamit, host o network, kasama, nang walang limitasyon, sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang virus, labis na karga, pagbaha, spamming, o pagbobomba sa mail ng Website;
  • Gumaya o maling paglalarawan sa iyong sarili o sa iyong pagkakaugnay sa sinumang tao o nilalang;
  • Harass, abuso, o saktan ang ibang tao sa anumang paraan na may kaugnayan sa Website, Nilalaman o Serbisyo;
  • Pigilan o ibukod ang iba, mula sa pag-access o paggamit ng Website, Nilalaman o Mga Serbisyo; o
  • Lumabag sa anumang probisyon ng Mga Tuntunin sa Paggamit na ito.

Ang MAF ay maaaring, ngunit hindi obligado,, subaybayan ang aktibidad sa Website upang matiyak ang iyong pagsunod sa mga Tuntunin ng Paggamit na ito, o upang sumunod sa naaangkop na batas o ang utos o kinakailangan ng isang korte, ahensya ng administratibo o ibang lupon ng gobyerno. Partikular na sumasang-ayon ka sa naturang pagsubaybay.

Karapatan ng MAF na alisin o tumanggi na mag-post o ipamahagi ang anumang nilalaman ng third party, at upang higpitan, suspindihin o wakasan ang pag-access o paggamit ng Website, Nilalaman o Mga Serbisyo ng sinumang gumagamit nang walang abiso at walang pananagutan sa MAF kung anupaman.

REPRESENTATION NG MGA USER; PASSWORDS AT KALIGTURAN

Ang ilang mga Serbisyo ay nangangailangan ng pagpaparehistro para sa isang account upang ganap na magamit ang Website at ang Nilalaman. Ang mga nasabing gumagamit ay dapat na mga residente ng Estados Unidos na 18 taong gulang o mas matanda. Ang mga taong wala pang 18 taong gulang ay hindi karapat-dapat na lumahok sa naturang Mga Serbisyo. Kung ikaw ay nasa ilalim ng edad na 18, maaari ka lamang lumahok sa Mga Serbisyo sa ilalim ng pangangasiwa ng isang magulang o ligal na tagapag-alaga na sumasang-ayon na gaposin ng Mga Tuntunin sa Paggamit na ito. Sa pamamagitan ng pag-access at paggamit ng mga nasabing Serbisyo, kinakatawan at ginagarantiyahan mo na: (1) ikaw ay hindi bababa sa 18 taong gulang o naga-access o gumagamit ng Mga Serbisyo sa ilalim ng pangangasiwa ng isang magulang o ligal na tagapag-alaga na sumasang-ayon na mabuklod ng Mga Tuntunin sa Paggamit na ito ; (2) karapat-dapat kang magparehistro at lumahok sa mga nasabing Serbisyo, kasama ang Lending Circles, Security Deposit, at MAF Programs; (3) lahat ng impormasyon na isinumite mo sa MAF na may kaugnayan sa Mga Serbisyo ay totoo at tama; at (4) hindi mo gagamitin ang Website, Nilalaman, o Mga Serbisyo, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang mapanlinlang na gawain, iligal na aktibidad, o sa anumang paraan na hindi naaayon sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito o makakasira sa mga karapatan ng MAF.

Kapag nagparehistro ka para sa isang account, sumasang-ayon ka upang magsumite ng tumpak at kumpletong impormasyon at i-update ang naturang impormasyon na kinakailangan sa pana-panahon. Hihilingin sa iyo na pumili ng isang personal, hindi maililipat na password kapag lumikha ka ng isang account. Kung magsumite ka ng isang kahilingan para sa isang nawala o nakalimutang username o password, maaari kang hilingin na magbigay ng impormasyong gagamitin ng MAF upang kumpirmahin ang iyong pagkakakilanlan. Ikaw lang ang may pananagutan para sa lahat ng mga aktibidad o aksyon na nagaganap na may kaugnayan sa iyong account na protektado ng password. Ikaw ay responsable para sa pagpapanatili ng pagiging kompidensiyal ng iyong account password at sumasang-ayon na hindi ibunyag ang iyong password sa anumang third party. Sumasang-ayon ka upang abisuhan kaagad ang MAF tungkol sa anumang hindi awtorisadong paggamit ng iyong password o account o anumang iba pang paglabag sa seguridad na alam mo o hinala mo. Sumasang-ayon ka na maaaring maipadala sa iyo ng MAF sa elektronikong form ang anumang mga abiso o iba pang mga komunikasyon patungkol sa Website, Nilalaman, at Mga Serbisyo at ang naturang elektronikong porma ay masiyahan ang anumang mga kinakailangang ligal na patungkol sa mga komunikasyon o paunawa.

KONSENTE NA GUMAGAWA NG NEGOSYO NG Elektroniko

Dahil ang MAF ay nagpapatakbo sa Internet, kinakailangan para sa iyo na pahintulutang makipag-transaksyon sa MAF sa online at elektronikong paraan. Bilang bahagi ng pagnenegosyo sa amin, samakatuwid, kailangan ka rin ng MAF na sumang-ayon sa pagbibigay namin sa iyo ng ilang mga pagsisiwalat sa elektronikong paraan, alinman sa pamamagitan ng Website o sa email address na ibinibigay mo sa MAF habang nagpaparehistro para sa Mga Serbisyo. Sa pamamagitan ng pagpasok sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, pumapayag kang makatanggap ng elektronikong lahat ng mga dokumento, komunikasyon, abiso, kontrata, at kasunduan na nagmumula sa o na nauugnay sa anumang paraan sa iyong mga karapatan, obligasyon o serbisyo sa ilalim ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito (bawat isa, isang " Pagbubunyag ”). Ang desisyon na magnegosyo sa MAF sa elektronikong paraan ay iyo. Ipinapaalam sa iyo ng dokumentong ito ang iyong mga karapatan tungkol sa Paghahayag.

Mga Komunikasyon sa Elektronik. Ang anumang Mga Pagpapahayag ay ibibigay sa iyo ng elektronikong paraan sa pamamagitan ng MAF alinman sa aming Website o sa pamamagitan ng elektronikong mail sa na-verify na email address na iyong ibinigay habang nagparehistro para sa Mga Serbisyo. Kung mangangailangan ka ng mga kopya ng papel ng naturang Mga Pagpapahayag, maaari kang sumulat sa MAF sa mailing address na ibinigay sa ibaba at ipapadala sa iyo ang isang kopya ng papel.

Saklaw ng Pahintulot. Ang iyong pahintulot na makatanggap ng Mga Pagpapahayag at makipag-transaksyon sa elektronikong negosyo, at ang aming kasunduan na gawin ito, nalalapat sa anumang mga transaksyon na nauugnay sa mga naturang Pagpapahayag.

Sumasang-ayon na Gawin ang Negosyo Elektroniko. Bago ka magpasya na gumawa ng elektronikong negosyo sa amin, dapat mong isaalang-alang kung mayroon kang kinakailangang mga kakayahan sa hardware at software na inilarawan sa ibaba.

Mga Kinakailangan sa Hardware at Software. Upang ma-access at mapanatili ang mga Paghahayag sa elektronikong paraan, dapat mong masiyahan ang mga sumusunod na kinakailangan sa computer at software ng computer: pag-access sa Internet; isang email account at kaugnay na software na may kakayahang makatanggap ng email sa pamamagitan ng Internet; isang web browser na sumusunod sa SSL at sumusuporta sa mga ligtas na session, o ang katumbas na software; at hardware na may kakayahang patakbuhin ang software na ito.

Paglabas ng Pahintulot. Maaari mong bawiin ang iyong pahintulot upang makatanggap ng Mga Pagpapahayag nang elektronikong sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa MAF sa address sa ibaba.

Paano Makipag-ugnay sa MAF tungkol sa Mga Elektronikong Pagsisiwalat. Maaari kang makipag-ugnay sa MAF sa pamamagitan ng email sa privacy@missionassetfund.org. Maaari mo ring maabot ang MAF sa pagsulat sa sumusunod na address: Mission Asset Fund, 3269 Mission St. San Francisco, CA 94110.

Mga Tuntunin sa Mga Abiso sa SMS. Maaaring makipag-usap sa iyo ang MAF, sa iyong paunang pahintulot, sa pamamagitan ng text message upang ipaalam sa iyo ang tungkol sa iyong pakikilahok sa aming mga programa, o upang maabisuhan ka tungkol sa mga programa o serbisyo na maaaring interesado para sa iyo. Maaari mong kanselahin ang serbisyo sa SMS anumang oras. I-text lamang ang "STOP" sa maikling code, o i-email sa amin sa program@missionassetfund.org. Matapos mong maipadala sa amin ang mensaheng SMS na "ITIGIL", magpapadala kami sa iyo ng isang mensahe sa SMS upang kumpirmahing na-unsubscribe ka. Pagkatapos nito, hindi ka na makakatanggap ng mga mensahe sa SMS mula sa amin. Kung nais mong sumali muli, mag-sign up lamang tulad ng ginawa mo sa unang pagkakataon at magsisimulang muli kaming magpadala ng mga mensahe sa iyo ng SMS. Kung nakakaranas ka ng mga isyu sa programa ng pagmemensahe maaari kang tumugon sa keyword na HELP para sa karagdagang tulong, o maaari kang makakuha ng tulong nang direkta sa program@missionassetfund.org. Ang mga carrier ay hindi mananagot para sa naantala o hindi naihatid na mga mensahe. Tulad ng dati, ang mga rate ng mensahe at data ay maaaring mailapat para sa anumang mga mensahe na ipinadala sa iyo mula sa amin at sa amin mula sa iyo. Makakatanggap ka ng hanggang sa 5 mga mensahe bawat buwan. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa iyong plano sa teksto o plano sa data, pinakamahusay na makipag-ugnay sa iyong wireless provider.

Mapapanatiling alam mo sa MAF ang anumang pagbabago sa iyong email o home mailing address upang maipagpatuloy mong matanggap ang lahat ng Mga Pagpapahayag sa isang napapanahong paraan. Kung nagbago ang iyong nakarehistrong email address, dapat mong abisuhan ang MAF ng pagbabago sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang email sa program@missionassetfund.org.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa Mga Tuntunin sa Paggamit na ito, mangyaring makipag-ugnay sa MAF sa privacy@missionassetfund.org.

KATAPUSAN

Kung lumalabag ka sa anuman sa Mga Tuntunin sa Paggamit na ito, ang iyong pahintulot na gamitin ang Website, Nilalaman, at Mga Serbisyo ay awtomatikong magwawakas. Karapatan ng MAF na bawiin ang iyong pag-access sa at paggamit ng Website, Nilalaman, at Mga Serbisyo sa anumang oras, nang walang dahilan. Nakareserba rin ang MAF ng karapatang ihinto ang pagbibigay o baguhin ang Website, Nilalaman, o Mga Serbisyo sa anumang oras at walang abiso.

WARRANTY DISCLAIMER

ANG WEBSITE, NILALAMAN, AT SERBISYO AY NAGBIGAY NG "AS IS" AT "AS AVAILABLE" BASIS. SA PINAKAKALAKAT NA PINAHINTULUTAN NG APPLICABLE LAW, MAF EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY Kind, EXPRESS O IMPLIED, KASAMA, NG WALANG LIMITATION, ANUMANG WARRANTY OF MERCHANTABILITY, TITLE, QUIET ENJOYMENT, FITNESS FORP WALANG PAYO O IMPORMASYON, KUNG BISA O SINULAT, NAKUHA MO MULA SA MAF O SA PAMAMAGITAN NG WEBSITE, NILALAMAN, O MGA SERBISYO AY LILIKWAY NG ANUMANG WARRANTY NA HINDI MAILANG GINAWA DITO.
SA PINAKA BUONG LALAKI NA PINAHINTULUTAN NG APPLICABLE LAW, MAF AY HINDI GINAGAWA NG garantiya NA ANG WEBSITE, NILALAMAN, O SERBISYO AY MAKITA ANG IYONG mga KINAKAILANGAN, MAGING Tumpak, KUMPLETO, KASALUKUON O SA PANAHON NGAYON, WALANG PINAG-UNAWA, KALIGTURAN, O WALANG MALI.

HINDI NAGTATANGGOL ANG MAF NA ANG WEBSITE, NILALAMAN, AT SERBISYO AY LIBRE SA MGA DEPEKTO, VIRUS, MALFUNCTIONS, O NAKAKAKAKABABANG KOMPONENS NA MAAARING MAKAPinsala O Payagan ang Hindi Natanggap na ACCESS SA O PAGBABAGO NG IYONG TRANSMISSIONS O DATA.

SA PINAKA BUONG LAMANG NA PAHINTULOT NG APPLICABLE LAW, MAF AY HINDI RESPONSIBLE PARA SA ANUMANG LOSS O PAMAMAGITAN NA DAHIL O HINDI PATAY NA DAHIL, DIREKTO O INDIRECTLY, NG IMPORMASYON O Mga IDEAS NA KUMUHA, MUNGKAHING AYON SA ATING, ATING NAGING SERBISYON SA AT, O NG IYONG KAKILIGAN SA GANUNONG IMPORMASYON O IDEAS.

LIMITATION OF LIABILITY

SA PINAKAKALAKAT NA PINAHINTULUTAN NG APPLICABLE BATAS, HINDI MAF NOR ANG KANYANG mga AFFILIATE O ITO O ANG KANILANG RESPECTIVE OFFICERS, DIRECTORS, MEMBERS, EMPLOYEES, AGENTS, O REPRESENTATIVES (O ANG KANILANG RESPETIBONG SUCCESSORS AT INGLITO NG INGLATE) O HINDI PARA SA ANUMANG DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, PUNITIVE O CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTA MULA SA WEBSITE, NILALAMAN, AT MGA SERBISYO O ANG PAGGAMIT, ATTEMPTED USE O INABILITY TO USE THE WEBSITE, CONTENT, AND SERVICES, REOST, Nakasira na mga DEBISYO O IBA PANG INTANGIBLES, KAHIT MAF AY MAUNAHING PINAYAG NG POSSIBILIDAD NG GANUNANG KASAMAYAN. SA ANUMANG PANGYAYARI, Sumasang-ayon KA NA ANG KABUUAN NG MAF PARA SA Pinsala, HINDI MULA SA Porma NG AKSYON, AY HINDI LALABAS SA TUNAL NA KABUUAN, KUNG ANUMANG, TANGGAPIN NG MAF MULA SA INYO UPANG MA-ACCESS ANG WEBSITE, NILALAMAN, AT MGA SERBISYO O, KUNG MAS MALAKING, $100. ANG KATAPOS NG LIMITASYON AY MAGLALAPAT KAHIT KUNG ANG NASA ITALAGAD NA PINAGLABAN NA Nabigo BIGS NG MAHALAGANG LAYUNIN NITO.

Mga Link SA IKATLONG WEBSIT NG PARTY

Maaaring maglaman ang Website ng mga link sa mga website ng third-party o mapagkukunan. Kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang MAF ay hindi mananagot o mananagot para sa: (1) ang pagkakaroon o kawastuhan ng naturang mga website o mapagkukunan; o (2) ang nilalaman, impormasyon, mga produkto, o serbisyo sa o magagamit mula sa mga naturang website o mapagkukunan. Ang mga link sa naturang mga third-party na website o mapagkukunan ay hindi nagpapahiwatig ng anumang pag-endorso ng MAF ng mga naturang website o mapagkukunan o ang nilalaman, mga produkto, o serbisyo na magagamit mula sa mga naturang website o mapagkukunan. Kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang iyong pag-access at paggamit ng naturang mga third party na website at mapagkukunan ay iyong tanging responsibilidad at inaako mo ang lahat ng peligro na nagmumula sa iyong pag-access at paggamit ng anumang mga naturang website o mapagkukunan.

PAGKAKABAGAY

Kung alinman sa mga tuntunin o kundisyon na ito ay ipalagay na hindi wasto, walang bisa, o para sa anumang kadahilanang hindi maipatupad, ang term na iyon o kundisyon ay maipapalagay na mahihirapan at hindi makakaapekto sa bisa at pagpapatupad ng anumang natitirang mga tuntunin at kundisyon.

WAIVER

Ang kabiguan ng MAF na ipatupad ang anumang karapatan o pagkakaloob ng Mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay hindi maituturing na isang waiver ng naturang karapatan o pagkakaloob.

NAMAMAHALANG BATAS; ARBITRATION

Ang Mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay pinamamahalaan ng mga batas ng Estado ng California, nang walang pagsasaalang-alang sa pagpili nito ng batas o hindi pagkakasundo ng mga probisyon ng batas.

Ang anumang mga kontrobersya, pag-angkin, counterclaim o iba pang pagtatalo na nagmumula sa pagitan mo at ng MAF na nauugnay sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito o sa Website, Nilalaman, at Mga Serbisyo (bawat isa ay isang "Claim") ay eksklusibong malulutas ng pangwakas at umiiral na arbitrasyon sa San Francisco, California. Ang arbitrasyon ay maririnig at matutukoy ng isang solong arbitrator at isinumite para sa umiiral na arbitrasyon alinsunod sa Mga Panuntunan ng American Arbitration Association ("AAA Rules"). Ang arbitrasyon na inilaan para dito ay kapalit ng anumang aksyong sibil, at ang anumang desisyon na magreresulta mula sa naturang arbitrasyon ay magiging panghuli at umiiral sa mga partido at maaaring ipatupad sa anumang korte ng may kakayahang hurisdiksyon. Sumasang-ayon ang mga partido na ang arbitrasyon ay mananatiling kumpidensyal at ang pagkakaroon ng pagpapatuloy at anumang elemento nito (kasama, nang walang limitasyon, anumang mga pagsusumamo, salawal o iba pang mga dokumento na isinumite o ipinagpalitan at anumang patotoo o iba pang mga oral submission at parangal) ay hindi ay isiwalat sa kabila ng mga paglilitis sa arbitrasyon, maliban sa maaaring ayon sa batas na kinakailangan sa mga paglilitis sa hudisyal na nauugnay sa arbitrasyon o ng naaangkop na mga patakaran at pagsasaayos ng pagsisiwalat ng mga awtoridad sa pagsasaayos ng seguridad o iba pang mga ahensya ng gobyerno.

Ang gastos ng bawat pagpapatuloy sa arbitrasyon, kabilang ang walang limitasyon sa kabayaran at gastos ng arbitrator, singil sa silid ng pagpupulong, singil ng transcript ng reporter ng korte, at mga katulad na gastos, ay dapat bayaran ng partido na tinukoy ng arbitrator na hindi nanaig sa naturang paglilitis, o pantay na nadala ng ang mga partido kung ang arbitrator ay nagpasiya na ang alinmang partido ay nanaig.

Hindi alintana ang anupaman sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito na salungat, ang isang partido ay maaaring, sa anumang oras, humingi ng isang pansamantalang utos ng pagpigil o paunang utos mula sa anumang korte ng may kakayahang hurisdiksyon sa County ng San Francisco, California, upang maiwasan ang agaran at hindi mababago pinsala, pagkawala, o pinsala sa isang pansamantalang batayan, habang hinihintay ang desisyon ng arbitrator sa panghuli na merito ng anumang Claim.

Ni ikaw o MAF ay maaaring hindi kumilos bilang isang kinatawan ng klase o pribadong abugado pangkalahatang, o makilahok bilang isang miyembro ng isang klase ng mga naghahabol, na may paggalang sa anumang Claim. Ang mga pag-angkin ay maaaring hindi arbitrado sa isang klase o kinatawan na batayan. Ang arbitrator ay maaaring magpasya lamang sa iyong at / o aming indibidwal na Mga Claim. Ang arbitrator ay hindi maaaring pagsamahin o sumali sa mga paghahabol ng ibang mga tao o partido na maaaring magkatulad na kinalalagyan.

ANG MGA TERMA NG PAGGAMIT NA ITO AY NAGBIBIGAY NA ANG LAHAT NG KASAKIT SA ANYO AT MAF AY MAAARING KAYO SA BINDING ARBITRATION. IYON AY NAGBIBIGAY NG IYONG KARAPATAN NA PUMUNTA SA Korte upang TULUNGAN O IPAGTANGGOL ANG IYONG mga KARAPATAN. SASAKITIN MO DIN ANG IYONG KARAPATAN upang makilahok SA O MAGDALA NG MGA AKSYON NG KLASE. ANG IYONG mga KARAPATAN AY MAGTUTURO NG NEUTRAL ARBITRATORS AT HINDI HUKOM O JURY.

Kung ang isang Claim ay bumangon at kung ang mga probisyon ng arbitrasyon dito ay hindi mailalapat o hindi maipapatupad, o sa anumang kaso ng anumang demanda sa pagitan mo at sa amin, sumang-ayon ang mga partido na ang hurisdiksyon at lugar ng anumang kaso ay dapat eksklusibo sa mga korte ng estado at pederal na nakaupo sa County ng San Francisco, California.

INDEMNITY

Sumasang-ayon ka na bayaran, hawakan ng hindi nakakapinsala, at palayain ang MAF, mga subsidiary nito, at ang mga ito at kani-kanilang mga opisyal, direktor, miyembro, empleyado, ahente, kinatawan (at kani-kanilang mga kahalili at pagtatalaga) mula at laban sa anuman at lahat ng mga paghahabol, pinsala, gastos. , at mga gastos, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, makatuwirang bayarin ng abugado, na nagmula sa o kaugnay sa: (i) iyong pag-access, paggamit, tangkang paggamit, kawalan ng kakayahang magamit o maling paggamit ng Website, Nilalaman o Mga Serbisyo; (ii) ang iyong paglabag sa anumang mga tuntunin ng Mga Tuntunin sa Paggamit na ito; (iii) ang iyong paglabag sa anumang karapatan ng ikatlong partido, kasama ang walang limitasyon sa anumang karapatan sa copyright, pag-aari o privacy; o (iv) anumang pag-angkin na ang iyong paggamit ng Website, Nilalaman o Mga Serbisyo ay nagdulot ng pinsala sa isang third party.

KASUNDUAN

Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay ang buong at eksklusibong kasunduan sa pagitan ng MAF at ikaw tungkol sa Website at ang Nilalaman. Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay sasailalim sa anumang iba pang mga kasunduan na napasok mo sa MAF na namamahala sa iyong pakikilahok sa Mga Serbisyo, kabilang ang Lending Circles, Security Deposit, at Mga Tugma sa Mga Mapagkukunan.