ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เงื่อนไขการใช้งานข้อตกลง

อัปเดตเมื่อตุลาคม 2020

ยินดีต้อนรับสู่ missionassetfund.org! Mission Asset Fund ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ของรัฐแคลิฟอร์เนีย (“ MAF”) ให้บริการเว็บไซต์นี้ (“ เว็บไซต์”) ข้อมูลข้อความข้อมูลบทความการออกแบบซอร์สโค้ดซอฟต์แวร์รูปภาพรูปภาพกราฟิกโลโก้หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ปรากฏ บนเว็บไซต์ (“ เนื้อหา”) และโปรแกรมและบริการใด ๆ ที่จัดหาผ่าน MAF หรือเว็บไซต์ (“ บริการ”) ให้กับคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (“ ข้อกำหนดการใช้งาน” เหล่านี้) การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์เนื้อหาและ / หรือบริการของคุณมีเงื่อนไขโดยชัดแจ้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โดยการเข้าถึงเรียกดูและ / หรือใช้เว็บไซต์เนื้อหาหรือบริการคุณรับทราบว่าคุณได้อ่านทำความเข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ MAF ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ https://missionassetfund.org/privacy-policy/ ซึ่งรวมอยู่ในและเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นคุณจะไม่สามารถเข้าถึงเรียกดูหรือใช้เว็บไซต์เนื้อหาหรือบริการได้

การปรับเปลี่ยน

คุณรับทราบและยอมรับว่า MAF อาจแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ คุณเข้าใจและยอมรับว่าการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์เนื้อหาหรือบริการของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่คุณเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์เนื้อหาหรือบริการ MAF อาจยุติระงับหรือ จำกัด การเข้าถึงเว็บไซต์เนื้อหาหรือบริการทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิด คุณควรตรวจสอบเว็บไซต์เป็นระยะเพื่อดูข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ในเวอร์ชันล่าสุด

นโยบายความเป็นส่วนตัว

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ MAF ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ https://missionassetfund.org/privacy-policy/สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ MAF ที่คุณอาจให้ผ่านทางเว็บไซต์

วัสดุลิขสิทธิ์

สิทธิตำแหน่งและความสนใจในและต่อเว็บไซต์เนื้อหาและบริการเป็นทรัพย์สินของ MAF และผู้อนุญาต แต่เพียงผู้เดียว เว็บไซต์เนื้อหาและบริการได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่น ๆ ของทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขการใช้งานนี้คุณต้องไม่คัดลอกทำซ้ำดัดแปลงหรือเตรียมงานลอกเลียนแบบโดยอ้างอิงจากแจกจ่ายเผยแพร่เผยแพร่แสดงขายถ่ายโอนโพสต์แสดงต่อสาธารณะดำเนินการต่อสาธารณะส่งหรือใช้เว็บไซต์ในลักษณะอื่น , เนื้อหาหรือบริการในรูปแบบใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงอิเล็กทรอนิกส์เครื่องกลสำเนาบันทึกหรืออื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก MAF คุณไม่สามารถคัดลอกหรือแก้ไขโค้ด HTML ที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บบนเว็บไซต์ คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์เนื้อหาหรือบริการบนหรือเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการเชื่อมโยงการกำหนดกรอบหรือในสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์เครือข่ายใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก MAF นอกจากนี้คุณไม่สามารถทำได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งของ MAF เก็บถาวรแคชหรือมิเรอร์หน้าเว็บทั้งหมดหรือบางส่วนบนเว็บไซต์

เครื่องหมายการค้า

คุณรับทราบและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้าชื่อทางการค้าเครื่องหมายบริการโลโก้คุณลักษณะของแบรนด์และชื่อผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของ MAF รวมถึง“ Mission Asset Fund”“ MAF”“ Missionassetfund.org“ Lending Circles” และ“ การจับคู่ทรัพยากร” (“ เครื่องหมาย MAF”) เป็นทรัพย์สินของ MAF แต่เพียงผู้เดียว คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมาย MAF เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงเพื่อการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายในสื่อสาธารณะใด ๆ เพื่อบ่งบอกถึงการรับรองโดยหรือความสัมพันธ์กับ MAF

การใช้งานที่ยอมรับได้

คุณสามารถเข้าถึงและใช้เว็บไซต์เนื้อหาและบริการเพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณ แต่เพียงผู้เดียว คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์เนื้อหาและบริการยกเว้นที่ระบุไว้โดยเฉพาะในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรโดย MAF

คุณตกลงที่จะใช้เว็บไซต์เนื้อหาและบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น คุณไม่ได้รับอนุญาตจากการใช้เว็บไซต์เนื้อหาหรือบริการใด ๆ ที่จะเป็นการละเมิดกฎหมายข้อบังคับกฎหรือเทศบัญญัติใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา

โดยไม่มีข้อ จำกัด คุณตกลงที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ ต่อไปนี้ในขณะที่ใช้เว็บไซต์เนื้อหาหรือบริการ:

  • ใช้ภาษาใด ๆ หรือโพสต์อัปโหลดส่งต่อส่งหรือทำให้มีเนื้อหาที่: (1) เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด (2) เป็นการหมิ่นประมาท (3) ถือเป็นการบุกรุกความเป็นส่วนตัว (4) ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจ (5) ส่งเสริมความคลั่งไคล้การเหยียดเชื้อชาติความเกลียดชังหรือการทำร้ายบุคคลหรือกลุ่มใด ๆ (6) ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นรวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ หรือ (7) ละเมิดหรือสนับสนุนให้มีการกระทำใด ๆ ที่จะละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่บังคับใช้หรือจะก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา
  • พยายามตรวจสอบสแกนหรือทดสอบช่องโหว่ของระบบหรือเครือข่ายใด ๆ หรือละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการตรวจสอบสิทธิ์ใด ๆ
  • โพสต์อัปโหลดส่งต่อส่งหรือทำให้พร้อมใช้งานผ่านทางเว็บไซต์เนื้อหาใด ๆ ที่ก่อให้เกิดอีเมลขยะ "สแปม" หรือจดหมายลูกโซ่ฟิชชิ่งการโฆษณาและ / หรือข้อเสนอทางการค้า
  • คัดลอกแก้ไขสร้างผลงานลอกเลียนแบบวิศวกรรมย้อนกลับประกอบย้อนกลับหรือพยายามค้นหาซอร์สโค้ดใด ๆ ขายมอบหมายให้เช่าให้เช่ายืมใบอนุญาตช่วงให้ผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยหรือโอนสิทธิ์ใด ๆ ในส่วนใด ๆ ของ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดหาเว็บไซต์เนื้อหาหรือบริการ
  • แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการเข้าถึงของผู้ใช้โฮสต์หรือเครือข่ายใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการส่งไวรัสการใช้งานมากเกินไปการท่วมท้นการส่งสแปมหรือการส่งอีเมลระเบิดเว็บไซต์
  • แอบอ้างหรือบิดเบือนความเป็นตัวคุณหรือความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ
  • ล่วงละเมิดละเมิดหรือทำร้ายบุคคลอื่นในทางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เนื้อหาหรือบริการ
  • ป้องกันหรือยกเว้นไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์เนื้อหาหรือบริการ หรือ
  • ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

MAF อาจ แต่ไม่ผูกพันในการตรวจสอบกิจกรรมบนเว็บไซต์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือคำสั่งหรือข้อกำหนดของศาลหน่วยงานทางปกครองหรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ คุณยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการตรวจสอบดังกล่าว

MAF ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือปฏิเสธที่จะโพสต์หรือเผยแพร่เนื้อหาของบุคคลที่สามและ จำกัด ระงับหรือยุติการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์เนื้อหาหรือบริการของผู้ใช้ใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อ MAF แต่อย่างใด

การเป็นตัวแทนของผู้ใช้ รหัสผ่านและความปลอดภัย

บริการบางอย่างจำเป็นต้องลงทะเบียนสำหรับบัญชีเพื่อที่จะใช้เว็บไซต์และเนื้อหาได้อย่างเต็มที่ ผู้ใช้ดังกล่าวต้องเป็นผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในบริการดังกล่าว หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีคุณสามารถเข้าร่วมในบริการภายใต้การดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่ยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เท่านั้น ในการเข้าถึงและใช้บริการดังกล่าวแสดงว่าคุณรับรองและรับประกันว่า: (1) คุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปีหรือกำลังเข้าถึงหรือใช้บริการภายใต้การดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่ยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ; (2) คุณมีสิทธิ์ลงทะเบียนและเข้าร่วมในบริการดังกล่าวรวมถึง Lending Circles, เงินฝากความปลอดภัยและโปรแกรม MAF; (3) ข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งไปยัง MAF ที่เกี่ยวข้องกับบริการเป็นความจริงและถูกต้อง และ (4) คุณจะไม่ใช้เว็บไซต์เนื้อหาหรือบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อการฉ้อโกงกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือในลักษณะใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือจะทำให้เสียสิทธิ์ของ MAF

เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีคุณตกลงที่จะส่งข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนและอัปเดตข้อมูลดังกล่าวตามที่กำหนดเป็นครั้งคราว คุณจะถูกขอให้เลือกรหัสผ่านส่วนตัวที่ไม่สามารถโอนได้เมื่อคุณสร้างบัญชี หากคุณส่งคำขอชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านที่สูญหายหรือลืมคุณอาจถูกขอให้ระบุข้อมูลที่ MAF จะใช้เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ คุณเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมหรือการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยเชื่อมโยงกับบัญชีที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านบัญชีของคุณและตกลงที่จะไม่เปิดเผยรหัสผ่านของคุณกับบุคคลที่สาม คุณตกลงที่จะแจ้งให้ MAF ทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ ที่คุณทราบหรือสงสัย คุณยอมรับว่า MAF อาจส่งการแจ้งเตือนหรือการสื่อสารอื่น ๆ ถึงคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับเว็บไซต์เนื้อหาและบริการและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารหรือการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ยินยอมให้ทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจาก MAF ดำเนินการบนอินเทอร์เน็ตคุณจำเป็นต้องยินยอมที่จะทำธุรกรรมทางธุรกิจกับ MAF ทางออนไลน์และทางอิเล็กทรอนิกส์ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจกับเราดังนั้น MAF จึงต้องการให้คุณยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมูลบางอย่างทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์หรือไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้กับ MAF ในระหว่างการลงทะเบียนสำหรับบริการ ในการเข้าสู่เงื่อนไขการใช้งานนี้แสดงว่าคุณยินยอมที่จะรับเอกสารการสื่อสารประกาศสัญญาและข้อตกลงทั้งหมดทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิภาระหน้าที่หรือบริการของคุณหรือของเราภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้ (แต่ละข้อ " การเปิดเผยข้อมูล”) การตัดสินใจทำธุรกิจกับ MAF ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นของคุณ เอกสารนี้แจ้งให้คุณทราบถึงสิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ จะส่งให้คุณทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน MAF ทั้งบนเว็บไซต์ของเราหรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่อีเมลที่ได้รับการยืนยันซึ่งคุณระบุไว้ในระหว่างการลงทะเบียนสำหรับบริการ หากคุณต้องการสำเนาเอกสารการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวคุณสามารถเขียนถึง MAF ตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ให้ไว้ด้านล่างและจะส่งสำเนากระดาษถึงคุณ

ขอบเขตการยินยอม ความยินยอมของคุณในการรับการเปิดเผยข้อมูลและการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อตกลงของเราในการดำเนินการดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

การยินยอมทำธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนที่คุณจะตัดสินใจทำธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์กับเราคุณควรพิจารณาว่าคุณมีความสามารถด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้หรือไม่

ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ในการเข้าถึงและเก็บรักษาการเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้: การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต บัญชีอีเมลและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องที่สามารถรับอีเมลผ่านอินเทอร์เน็ต เว็บเบราว์เซอร์ที่สอดคล้องกับ SSL และรองรับเซสชันที่ปลอดภัยหรือซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และฮาร์ดแวร์ที่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์นี้ได้

การถอนความยินยอม คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมในการรับการเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยติดต่อ MAF ตามที่อยู่ด้านล่าง

วิธีติดต่อ MAF เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถติดต่อ MAF ทางอีเมลได้ที่ privacy@missionassetfund.org คุณสามารถติดต่อ MAF เป็นลายลักษณ์อักษรตามที่อยู่ต่อไปนี้: Mission Asset Fund, 3269 Mission St. San Francisco, CA 94110

เงื่อนไขการแจ้งเตือนทาง SMS MAF อาจสื่อสารกับคุณโดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าผ่านทางข้อความเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรแกรมของเราหรือเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับโปรแกรมหรือบริการที่คุณอาจสนใจ คุณสามารถยกเลิกบริการ SMS ได้ตลอดเวลา เพียงส่งข้อความ“ STOP” ไปที่รหัสสั้น ๆ หรือส่งอีเมลถึงเราที่ programs@missionassetfund.org หลังจากที่คุณส่งข้อความ SMS“ STOP” ถึงเราเราจะส่งข้อความ SMS ถึงคุณเพื่อยืนยันว่าคุณได้ยกเลิกการสมัครแล้ว หลังจากนี้คุณจะไม่ได้รับข้อความ SMS จากเราอีกต่อไป หากคุณต้องการเข้าร่วมอีกครั้งเพียงแค่สมัครเหมือนครั้งแรกแล้วเราจะเริ่มส่งข้อความ SMS ถึงคุณอีกครั้ง หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมส่งข้อความคุณสามารถตอบกลับด้วยคำหลัก HELP เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือรับความช่วยเหลือโดยตรงที่ programs@missionassetfund.org ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อข้อความล่าช้าหรือไม่ได้ส่ง เช่นเคยอัตราข้อความและข้อมูลอาจใช้กับข้อความใด ๆ ที่ส่งถึงคุณจากเราและถึงเราจากคุณ คุณจะได้รับสูงสุด 5 ข้อความต่อเดือน หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับแผนข้อความหรือแผนข้อมูลของคุณขอแนะนำให้ติดต่อผู้ให้บริการระบบไร้สายของคุณ

คุณจะแจ้งให้ MAF ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอีเมลหรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่บ้านของคุณเพื่อให้คุณสามารถรับการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดได้อย่างทันท่วงที หากที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนของคุณมีการเปลี่ยนแปลงคุณต้องแจ้งให้ MAF ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโดยส่งอีเมลไปที่ programs@missionassetfund.org

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้โปรดติดต่อ MAF ที่ privacy@missionassetfund.org

การยุติ

หากคุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานใด ๆ การอนุญาตของคุณในการใช้เว็บไซต์เนื้อหาและบริการของคุณจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ MAF ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์เนื้อหาและบริการของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่มีสาเหตุ MAF ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการหรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์เนื้อหาหรือบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การปฏิเสธการรับประกัน

เว็บไซต์เนื้อหาและบริการมีให้ "ตามที่เป็นอยู่" และ "ตามที่มี" พื้นฐาน ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้บังคับโดยชัดแจ้งปฏิเสธการรับประกันทุกประเภทโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึงโดยไม่มีข้อ จำกัด การรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความสามารถในการผลิตเนื้อหาการตอบสนองต่อความเหมาะสมและความเหมาะสมโดยรวม ไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูลไม่ว่าจะโดยทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้รับจากคุณจาก MAF หรือผ่านทางเว็บไซต์เนื้อหาหรือบริการจะสร้างการรับประกันใด ๆ ที่ไม่ได้ทำโดยชัดแจ้งที่นี่
ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ทำให้ไม่มีการรับประกันว่าเว็บไซต์เนื้อหาหรือบริการจะตรงตามความต้องการของคุณถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือทันเวลาไม่ถูกรบกวนปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด

MAF ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์เนื้อหาและบริการปราศจากข้อบกพร่องไวรัสความผิดปกติหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายซึ่งอาจสร้างความเสียหายหรืออนุญาตให้เข้าถึงหรือแก้ไขการส่งหรือข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ MAF จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือถูกกล่าวหาว่าได้รับโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยข้อมูลหรือความคิดที่มีอยู่, ได้รับการสนับสนุนหรือได้รับการอ้างอิง หรือโดยความเชื่อถือของคุณเกี่ยวกับข้อมูลหรือความคิดดังกล่าว

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

ถึงขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรหรือพันธมิตรหรือเจ้าหน้าที่ที่เคารพของพวกเขาผู้อำนวยการสมาชิกหรือผู้แทน (หรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง) ในการสอบสวนและการอ้างสิทธิ์ หรือความปรารถนาอื่นใดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงโดยอ้อมโดยไม่ได้ตั้งใจหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากเว็บไซต์เนื้อหาและบริการหรือการใช้งานการใช้งานที่ได้รับอนุญาตหรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์เนื้อหาและบริการรวมถึงการแจ้งข้อมูล อุปกรณ์ที่เสียหายหรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ แม้ว่าจะได้รับคำแนะนำก่อนหน้านี้ถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว ในกรณีใด ๆ คุณยอมรับว่าความรับผิดโดยรวมของ MAF สำหรับความเสียหายโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการดำเนินการจะไม่เกินจำนวนเงินทั้งหมดที่แท้จริงหากมีการได้รับจากการเข้าถึงเว็บไซต์เนื้อหาและบริการหรือหากมีจำนวนมาก $100 ข้อ จำกัด ที่กำลังจะเกิดขึ้นจะมีผลแม้ว่าการแก้ไขดังกล่าวข้างต้นล้มเหลวด้วยวัตถุประสงค์ที่สำคัญ

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและตกลงว่า MAF ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อ: (1) ความพร้อมใช้งานหรือความถูกต้องของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว หรือ (2) เนื้อหาข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการบนหรือหาได้จากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามดังกล่าวไม่ได้หมายความถึงการรับรองใด ๆ โดย MAF ของเว็บไซต์หรือทรัพยากรดังกล่าวหรือเนื้อหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีให้จากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว คุณรับทราบและยอมรับว่าการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์และทรัพยากรของบุคคลที่สามเป็นความรับผิดชอบของคุณ แต่เพียงผู้เดียวและคุณยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์หรือทรัพยากรดังกล่าว

ความสามารถในการแพร่กระจาย

หากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ถือว่าไม่ถูกต้องเป็นโมฆะหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขนั้นจะถูกแยกออกและจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยู่

การสละสิทธิ์

ความล้มเหลวของ MAF ในการบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว

กฎหมายที่บังคับใช้; อนุญาโตตุลาการ

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียโดยไม่คำนึงถึงการเลือกใช้กฎหมายหรือข้อขัดแย้งของกฎหมาย

การโต้เถียงการเรียกร้องการโต้แย้งหรือข้อพิพาทอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและ MAF ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือเว็บไซต์เนื้อหาและบริการ ("การอ้างสิทธิ์" แต่ละรายการ) จะได้รับการแก้ไขโดยอนุญาโตตุลาการขั้นสุดท้ายและมีผลผูกพันในซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียเท่านั้น อนุญาโตตุลาการจะได้รับการพิจารณาและตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการคนเดียวและส่งเพื่อให้อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันตามกฎของ American Arbitration Association (“ กฎ AAA”) อนุญาโตตุลาการที่ระบุไว้ในที่นี้จะใช้แทนการดำเนินการทางแพ่งใด ๆ และการตัดสินใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันคู่สัญญาและอาจถูกบังคับใช้ในศาลที่มีเขตอำนาจศาลใด ๆ คู่สัญญาตกลงว่าอนุญาโตตุลาการจะถูกเก็บเป็นความลับและการมีอยู่ของการดำเนินการและองค์ประกอบใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงคำคู่ความบทสรุปหรือเอกสารอื่น ๆ ที่ส่งหรือแลกเปลี่ยนและคำให้การใด ๆ หรือการส่งด้วยวาจาและรางวัลอื่น ๆ ) จะไม่ ถูกเปิดเผยนอกเหนือจากกระบวนการอนุญาโตตุลาการยกเว้นที่กฎหมายกำหนดไว้ในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับอนุญาโตตุลาการหรือตามกฎและข้อบังคับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอนุญาโตตุลาการแต่ละครั้งซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของอนุญาโตตุลาการค่าห้องประชุมค่าใช้จ่ายในการถอดเสียงของผู้รายงานในศาลและค่าใช้จ่ายที่คล้ายกันจะตกเป็นภาระของฝ่ายที่อนุญาโตตุลาการพิจารณาว่าไม่ได้รับชัยชนะในการดำเนินการดังกล่าวหรือรับผิดชอบเท่า ๆ กันโดย คู่สัญญาหากอนุญาโตตุลาการพิจารณาว่าไม่มีฝ่ายใดได้รับชัยชนะ

แม้ว่าจะมีสิ่งใดในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ในทางตรงกันข้ามคู่สัญญาอาจขอคำสั่งระงับชั่วคราวหรือคำสั่งห้ามเบื้องต้นจากศาลที่มีเขตอำนาจศาลใด ๆ ในเคาน์ตี้ซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียได้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้แก้ไขได้ทันทีและไม่สามารถแก้ไขได้ การบาดเจ็บการสูญเสียหรือความเสียหายชั่วคราวโดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับประโยชน์สูงสุดของข้อเรียกร้องใด ๆ

ทั้งคุณและ MAF ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนชั้นเรียนหรืออัยการสูงสุดส่วนตัวหรือเข้าร่วมในฐานะสมาชิกของกลุ่มผู้เรียกร้องในส่วนที่เกี่ยวกับข้อเรียกร้องใด ๆ การเรียกร้องไม่สามารถตัดสินในชั้นเรียนหรือตัวแทน อนุญาโตตุลาการสามารถตัดสินได้เฉพาะการอ้างสิทธิ์ของคุณและ / หรือของเราเท่านั้น อนุญาโตตุลาการไม่สามารถรวมหรือเข้าร่วมการเรียกร้องของบุคคลหรือฝ่ายอื่นที่อาจตั้งอยู่ในลักษณะเดียวกัน

ข้อกำหนดในการใช้งานนี้ระบุว่าการเรียกร้องทั้งหมดระหว่างคุณและ MAF จะได้รับการแก้ไขโดยการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน คุณให้สิทธิ์ในการไปศาลเพื่อรับรองหรือปกป้องสิทธิ์ของคุณ คุณยังให้สิทธิ์ในการเข้าร่วมหรือนำการดำเนินการในชั้นเรียน สิทธิ์ของคุณจะถูกกำหนดโดยอนุญาโตตุลาการที่เป็นกลางและไม่ใช่ผู้พิพากษาหรือคณะตุลาการ

หากมีการเรียกร้องเกิดขึ้นและหากบทบัญญัติของอนุญาโตตุลาการในที่นี้ไม่มีผลบังคับใช้หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือในกรณีใด ๆ ของการฟ้องร้องระหว่างคุณกับเราคู่สัญญาตกลงว่าเขตอำนาจศาลและสถานที่ของคดีใด ๆ จะเป็นเฉพาะในศาลของรัฐและรัฐบาลกลางซึ่งนั่งอยู่ใน เคาน์ตี้ซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนีย

การชดใช้

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายไม่เป็นอันตรายและปล่อยตัว MAF บริษัท ในเครือและเจ้าหน้าที่กรรมการสมาชิกพนักงานตัวแทนตัวแทน (และผู้สืบทอดและผู้ได้รับมอบหมายตามลำดับ) จากและต่อการเรียกร้องความเสียหายค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมด และค่าใช้จ่ายรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผลซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ: (i) การเข้าถึงการใช้งานการพยายามใช้การไม่สามารถใช้งานหรือการใช้เว็บไซต์เนื้อหาหรือบริการในทางที่ผิด (ii) คุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ (iii) การละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงลิขสิทธิ์ทรัพย์สินหรือสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือ (iv) การอ้างสิทธิ์ใด ๆ ที่ว่าการใช้เว็บไซต์เนื้อหาหรือบริการของคุณก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม

ข้อตกลง

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดและเป็นเอกสิทธิ์ระหว่าง MAF และคุณเกี่ยวกับเว็บไซต์และเนื้อหา เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงอื่น ๆ ที่คุณได้ทำไว้กับ MAF ที่ควบคุมการเข้าร่วมบริการของคุณรวมถึง Lending Circles เงินฝากความปลอดภัยและการจับคู่ทรัพยากร