ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

นโยบายความเป็นส่วนตัว

อัปเดตเมื่อตุลาคม 2020

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีที่ Mission Asset Fund (เรียกว่า“ MAF”“ เรา” เราหรือ“ ของเรา”) รวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับ www.missionassetfund.org, www.lendingcircles.org และ www.resourcesmatch.org (เรียกรวมกันว่า“ เว็บไซต์” ของเรา) แอปพลิเคชันมือถือของเรากิจกรรมส่วนตัวและการสื่อสารใด ๆ ที่เราอาจส่งถึงคุณ คำว่า“ ผู้ใช้”“ คุณ” และ“ ของคุณ” หมายถึงผู้ใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการอื่น ๆ ของเรา ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตคุณยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือใช้บริการของเรา

ประเภทของข้อมูลที่เรารวบรวมทางออนไลน์

เรารวบรวมข้อมูลเมื่อคุณโต้ตอบกับเราทางออนไลน์ด้วยตนเองหรือบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์แอปพลิเคชันมือถือติดต่อเราหรือบริจาคทางออนไลน์ เราอาจรวบรวมข้อมูลประเภทต่อไปนี้จากหรือเกี่ยวกับคุณ:

 • ข้อมูลที่คุณให้กับเรา: เรารวบรวมข้อมูลที่คุณให้เมื่อคุณเลือกที่จะติดต่อเราส่งใบสมัครชำระเงินกู้บริจาคหรือส่งแบบฟอร์มออนไลน์หรือมือถือ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลเช่นชื่อของคุณรูปแบบการระบุตัวตนอีเมลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์วันเกิดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์คะแนนเครดิตข้อมูลการชำระเงินรายได้หนี้และข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามคำขอของคุณ การเปิดเผยข้อมูลนี้เป็นไปโดยสมัครใจ อย่างไรก็ตามหากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลที่ร้องขอคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการดังกล่าวได้ MAF อาจรวบรวมข้อมูลเงินกู้โดยรวมที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษาและข้อมูลในการขยายพันธกิจของ MAF

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเรา: MAF ใช้บริการของบุคคลที่สามเช่น Google Analytics เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ทั่วไปอย่างอดทนเพื่อให้เราสามารถคำนวณจำนวนผู้เยี่ยมชมที่มาที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของเราพวกเขาพบเราได้อย่างไรและอย่างไร พวกเขาโต้ตอบหรือบริการขณะอยู่ที่นั่น เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือตอบสนองความต้องการของคุณได้มากขึ้น ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงที่อยู่ IP ข้อมูลตำแหน่งประเภทของอุปกรณ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มและประวัติการเข้าชม

เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมอย่างไร

โดยทั่วไปเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสื่อสารกับคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงโปรแกรมและบริการที่อาจเป็นที่สนใจเพื่อจัดหาปรับปรุงและพัฒนาบริการของเราและเพื่อปกป้องเราและผู้ใช้ของเรา MAF รวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • การสื่อสารกับคุณ: เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสื่อสารกับคุณดำเนินการตามคำขอใบสมัครหรือการบริจาคของคุณส่งการแจ้งเตือนการชำระเงินและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับนโยบายและข้อกำหนดของเรา หากคุณเข้าร่วมในโปรแกรมของเราคุณยอมรับว่าการสื่อสารทั้งหมดจาก MAF ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์และการมีส่วนร่วมในโปรแกรมของเราอาจมีให้หรือให้บริการแก่คุณทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางที่อยู่อีเมลที่คุณให้เราหรือผ่านทางเว็บไซต์ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมในการรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยติดต่อ MAF ตามลักษณะที่อธิบายไว้ด้านล่าง อย่างไรก็ตามหากคุณถอนความยินยอมในการรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จาก MAF (นอกเหนือจากอีเมลส่งเสริมการขายที่ระบุไว้ด้านล่าง) MAF จะไม่มีความสามารถในการอนุญาตให้คุณยืมหรือให้ยืมเงินกู้เพิ่มเติมใด ๆ การถอนความยินยอมของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายและความสามารถในการบังคับใช้ของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราจัดหาให้ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินกู้ของคุณที่ยังไม่ได้รับการชำระเต็มจำนวนหรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่จัดทำโดย MAF ก่อนเวลาที่คุณจะถอนความยินยอมของคุณ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องแจ้งให้ MAF ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการสื่อสารที่สำคัญ MAF จะไม่เปิดเผยที่อยู่อีเมลของคุณให้กับผู้ยืมหรือผู้ให้กู้รายอื่น MAF อาจสื่อสารกับคุณทางไปรษณีย์ทางกายภาพและด้วยความยินยอมล่วงหน้าของคุณทางข้อความตามหมายเลขโทรศัพท์ใด ๆ ที่คุณได้ให้ไว้กับเราและในลักษณะที่อธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง หากคุณไม่ต้องการรับข้อความจาก MAF โปรดติดต่อเราที่ programs@missionassetfund.org หรือตามที่อธิบายไว้ด้านล่างในส่วนการแจ้งเตือนทาง SMS

 • แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับโปรแกรมหรือบริการที่อาจเป็นที่สนใจ: เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งการสื่อสารส่งเสริมการขาย MAF ให้คุณ ตัวอย่างเช่นเราอาจส่งอีเมลถึงคุณเป็นระยะ ๆ เกี่ยวกับโปรแกรมและบริการใหม่ ๆ ของ MAF เนื้อหาหรือบริการที่คุณอาจสนใจหรือกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น หากคุณไม่ต้องการรับอีเมลดังกล่าวในอนาคตคุณสามารถติดต่อเราได้ที่ programs@missionassetfund.org เพื่อเลือกไม่รับการสื่อสารดังกล่าว โปรดทราบว่าหากคุณตัดสินใจที่จะเลือกไม่รับเราอาจยังคงส่งการสื่อสารที่ไม่ใช่โปรโมชั่นให้คุณเช่นการสื่อสารเกี่ยวกับเงินกู้ที่มีอยู่การบริจาคหรือบัญชีออนไลน์ของคุณ

 • การจัดหาปรับปรุงและพัฒนาบริการของเรา: เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อช่วยในการจัดหาปรับปรุงและพัฒนาบริการของเราซึ่งจำเป็นสำหรับเราในการติดตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายให้บริการที่มีคุณภาพแก่คุณและเพื่อสานต่อพันธกิจของ MAF ในการสร้าง ตลาดที่ยุติธรรมมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลรวมที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อวัตถุประสงค์เช่นการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและการศึกษา ข้อมูลที่เราได้รับช่วยให้เราสามารถปรับแต่งข้อเสนอบริการของเราปรับปรุงประสบการณ์ออนไลน์ของคุณให้ความรู้และแจ้งให้คุณทราบและปรับแต่งเนื้อหาและรูปแบบของหน้าเว็บของเรา

 • การส่งเสริมความปลอดภัยและความปลอดภัย: เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อติดตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการช่วยตรวจสอบบัญชีและกิจกรรมของผู้ใช้ตลอดจนส่งเสริมความปลอดภัยและความปลอดภัยเช่นโดยการตรวจสอบการฉ้อโกงการตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยหรืออาจผิดกฎหมายหรือการละเมิดข้อกำหนดหรือนโยบายของเรา ปกป้องสิทธิ์ของเราหรือดำเนินการแก้ไขที่มีอยู่

 • การแจ้งเตือนทาง SMS: MAF อาจสื่อสารกับคุณโดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าผ่านทางข้อความเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรแกรมของเราหรือเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับโปรแกรมหรือบริการที่คุณอาจสนใจ คุณสามารถยกเลิกบริการ SMS ได้ทุกเมื่อ เพียงส่งข้อความ“ STOP” ไปที่รหัสสั้น ๆ หรือส่งอีเมลถึงเราที่ programs@missionassetfund.orก. หลังจากที่คุณส่งข้อความ SMS“ STOP” ถึงเราเราจะส่งข้อความ SMS ถึงคุณเพื่อยืนยันว่าคุณได้ยกเลิกการสมัครแล้ว หลังจากนี้คุณจะไม่ได้รับข้อความ SMS จากเราอีกต่อไป หากคุณต้องการเข้าร่วมอีกครั้งเพียงแค่สมัครเหมือนครั้งแรกแล้วเราจะเริ่มส่งข้อความ SMS ถึงคุณอีกครั้ง หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมส่งข้อความคุณสามารถตอบกลับด้วยคำหลัก HELP เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือรับความช่วยเหลือโดยตรงที่ programs@missionassetfund.org ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อข้อความล่าช้าหรือไม่ได้ส่ง เช่นเคยอัตราข้อความและข้อมูลอาจใช้กับข้อความใด ๆ ที่ส่งถึงคุณจากเราและถึงเราจากคุณ คุณจะได้รับสูงสุด 5 ข้อความต่อเดือน หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับแผนข้อความหรือแผนข้อมูลของคุณขอแนะนำให้ติดต่อผู้ให้บริการระบบไร้สายของคุณ

บุคคลที่สามที่เราเปิดเผยข้อมูล

MAF จะไม่ให้เช่าหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สาม เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมทางออนไลน์แก่บุคคลที่สามประเภทต่อไปนี้:

 • ผู้ขายและผู้ให้บริการ: เราใช้ บริษัท บุคคลที่สามเพื่อช่วยในการให้บริการแก่คุณตัวอย่างเช่นในการประมวลผลการชำระเงินและธุรกรรมใช้งานแอปพลิเคชันมือถือของเราติดต่อกับเครดิตบูโรหรือสถาบันการเงินสื่อสารกับคุณและส่งโปรโมชั่น MAF วัสดุ บริษัท เหล่านี้บางแห่งได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดที่คุณให้กับเรา การเข้าถึงดังกล่าวทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงการรักษาความลับที่เหมาะสมและ จำกัด เฉพาะการใช้เพื่อให้บริการแก่ MAF เพื่อช่วยให้ MAF บรรลุภารกิจต่อไป ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกแบ่งปันกับบุคคลที่สามเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของพวกเขาเอง

 • เครดิตบูโร: MAF อาจเปิดเผยข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดที่คุณให้ไว้กับเครดิตบูโร (เช่น Equifax, Experian และ TransUnion) เพื่อให้บริการของเราและช่วยคุณสร้างประวัติเครดิต ซึ่งอาจรวมถึงชื่อที่อยู่หมายเลขประกันสังคมและข้อมูลเกี่ยวกับยอดเงินกู้และการชำระเงินของคุณ ข้อมูลที่ให้ไว้กับเครดิตบูโรอาจใช้ในรายงานเครดิตของผู้บริโภค เครดิตบูโรอยู่ภายใต้การควบคุมโดยกฎหมายกฎและข้อบังคับของรัฐบาลกลางรัฐและท้องถิ่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภครวมถึงพระราชบัญญัติการรายงานเครดิตที่เป็นธรรมและสำนักงานเครดิตสามารถใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามข้อ จำกัด และข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

 • รัฐบาลท้องถิ่น: รัฐบาลของเมืองและเทศมณฑลบางแห่งรวมถึงในซานฟรานซิสโกใช้ MAF เพื่อให้บริการทางการเงินแก่ผู้อยู่อาศัย หากคุณได้รับเงินกู้จาก MAF ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนทั้งหมดหรือบางส่วนจากรัฐบาลท้องถิ่นเหล่านี้รัฐบาลนั้นอาจได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดที่คุณให้กับเรา การเข้าถึงดังกล่าวทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงการรักษาความลับที่เหมาะสมและ จำกัด เฉพาะการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง

 • องค์กรพันธมิตร: ปัจจุบัน MAF เป็นพันธมิตรกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรบุคคลที่สามทั่วประเทศเพื่อจัดหาโปรแกรมและบริการให้กับบุคคลในวงกว้าง หากคุณเข้าถึงโปรแกรมหรือบริการของ MAF ผ่านองค์กรพันธมิตรพันธมิตรนั้นอาจได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดที่คุณให้กับเรา องค์กรพันธมิตรเหล่านี้ผูกพันตามข้อตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยกเว้นในบางกรณีที่พวกเขาได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก MAF และบุคคลที่ได้รับผลกระทบหากมี

 • ผู้ใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถืออื่น ๆ : MAF อาจแสดงและเปิดเผยข้อมูลเงินกู้แบบไม่ระบุตัวตนแบบไม่ระบุตัวตนต่อสาธารณะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาให้ข้อมูลหรือส่งเสริมการขายในการปฏิบัติภารกิจของ MAF MAF จะไม่รวมข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณโดยชัดแจ้ง

 • การปฏิบัติตามกฎหมายและการรักษาความปลอดภัย: ในกรณีพิเศษบางอย่างเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อเรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลนี้จำเป็นเพื่อระบุตัวตนหรือติดต่อคุณหรือดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลที่อาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บ MAF หรือ คนอื่น. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อเราเชื่อว่ากฎหมายกำหนดเพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนทางอาญาเพื่อตอบสนองต่อหน่วยงานทางแพ่งหรือทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับคดีแพ่งที่รอดำเนินการหน่วยงานของรัฐหรือการสอบสวนทางปกครอง หรือเกี่ยวข้องกับการสอบสวนที่ดำเนินการโดย MAF

คุกกี้และเว็บบีคอน

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่สร้างขึ้นโดยเว็บไซต์ที่จัดเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเช่นค่ากำหนดของคุณเมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้น เช่นเดียวกับเว็บไซต์จำนวนมากหากคุณเปิดใช้งานคุกกี้ในเบราว์เซอร์ MAF โดยอิสระและผ่านเครื่องมือและโปรแกรมของบุคคลที่สามที่เปิดใช้งานจะรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างโดยใช้คุกกี้เช่นวิธีที่ผู้ใช้เข้ามาที่เว็บไซต์ของเราการเยี่ยมชมหน้าใดที่มา ที่อยู่ IP ประเภทเบราว์เซอร์ภาษาของเบราว์เซอร์และวันที่และเวลาในการเยี่ยมชมของผู้ใช้ ข้อมูลนี้ช่วยให้ MAF ติดตามแนวโน้มและปรับปรุงพื้นที่ของเว็บไซต์และบริการ คุกกี้ไม่ได้ระบุตัวคุณเป็นการส่วนตัว แต่ระบุเฉพาะเบราว์เซอร์ของคุณเท่านั้น เบราว์เซอร์จำนวนมากใช้การตั้งค่าเริ่มต้นเพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่านี้เพื่อปฏิเสธคุกกี้ได้ แท็บ "ความช่วยเหลือ" บนแถบเครื่องมือของคุณอาจแนะนำคุณเกี่ยวกับการตั้งค่าสำหรับเบราว์เซอร์ของคุณที่จะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธคุกกี้การใช้งานเว็บไซต์ของเราอาจบกพร่อง

เว็บบีคอนเป็นกราฟิกขนาดเล็กที่มีตัวระบุเฉพาะซึ่งคล้ายกับการทำงานของคุกกี้ แต่แทนที่จะถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณจะฝังอยู่บนหน้าเว็บอย่างมองไม่เห็นและมีขนาดประมาณช่วงท้ายประโยคนี้ เว็บบีคอนใช้เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวทางออนไลน์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและช่วยให้ MAF เข้าใจได้ดีขึ้นว่าใครโต้ตอบและมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์และโปรแกรมและบริการของเรา

บริษัท อื่น ๆ ที่มากกว่า MAF

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเราอาจมีลิงก์ไปยังหรือความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก (เช่น Classy, Facebook, Twitter, Salesforce, Citibank) เราไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่ใช้โดยบุคคลที่สามเหล่านั้นและเราไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลหรือเนื้อหาที่ผลิตภัณฑ์และบริการของตนมีอยู่ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลที่รวบรวมโดย MAF เท่านั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามก่อนที่จะดำเนินการใช้เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขา

หากคุณใช้คุณลักษณะของเว็บ MAF ที่รวมเข้ากับเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม (เช่น Twitter และ Facebook) เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณ (เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินกู้หรือการแจกจ่ายเงินกู้ที่เพิ่งเสร็จสิ้นและไม่ว่าคุณจะ "ชอบ" MAF) MAF จะแบ่งปัน ข้อมูลนี้กับเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามและข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่คุณเลือกที่จะให้กับ MAF เพื่อใช้คุณสมบัติเหล่านี้ (ตัวอย่างเช่นชื่อผู้ใช้ของคุณสำหรับเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม) หากคุณใช้คุณสมบัติเชิงโต้ตอบบน MAF เพื่อระบุว่าคุณ“ แนะนำ” คุณลักษณะเฉพาะหรือรายชื่อบน MAF ข้อมูลนั้นจะถูกรวบรวมอาจแสดงบนเว็บไซต์และอาจมีการแบ่งปันบนเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องซึ่ง คุณได้อนุญาตการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว

เด็ก

เราไม่ได้จงใจรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากเด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปีตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานของเราเพื่อเข้าถึงและใช้บริการของเราภายใต้ข้อกำหนดโปรแกรมของเราคุณจะต้องมีอายุเกิน 18 ปีในบางสถานการณ์ (เช่น เมื่อบุคคลใดยื่นคำร้องขอเป็นญาติผู้ย้ายถิ่นฐานและญาติเป็นผู้เยาว์) เราอาจรวบรวมชื่อและนามสกุลของผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 13 ปี แต่เรารวบรวมข้อมูลดังกล่าวจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ . หากคุณเชื่อว่าเรามีข้อมูลใด ๆ จากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายโปรดติดต่อเราที่ privacy@missionassetfund.org

ตำแหน่งข้อมูลของเรา

MAF มีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเข้าถึงโดย MAF บริษัท ในเครือผู้ให้บริการตัวแทนและตัวแทนในสหรัฐอเมริกาหรือที่อื่น ๆ ในโลก ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตคุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนนี้เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา MAF จะปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกประมวลผลหรือจัดเก็บไว้ที่ใด

สิทธิของคุณ

คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะ:

 • ดูข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณถ้ามีและเข้าถึงข้อมูล
 • เปลี่ยนแปลง / แก้ไขข้อมูลใด ๆ ที่เรามีเกี่ยวกับคุณ
 • ให้เราลบข้อมูลใด ๆ ที่เรามีเกี่ยวกับคุณ
 • รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่มีโครงสร้างและเป็นมาตรฐาน
 • แสดงความกังวลที่คุณมีเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณ

หากคุณอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียกฎหมายของแคลิฟอร์เนียอนุญาตให้คุณขอข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงของบุคคลที่สาม MAF ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของตนเอง

คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ privacy@missionassetfund.org เพื่อใช้สิทธิ์ของคุณ เราจะตอบกลับคำขอของคุณในระยะเวลาที่เหมาะสมและในกรณีใด ๆ ภายในเวลาน้อยกว่าหนึ่งเดือนหรือ 45 วันขึ้นอยู่กับกฎหมายที่บังคับใช้ในที่ที่คุณอาศัยอยู่ นอกจากนี้คุณยังสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่มีอำนาจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเราอาจขอข้อมูลจากคุณเพื่อให้เราสามารถยืนยันตัวตนของคุณและสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวตลอดจนค้นหาและให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาแก่คุณ มีบางกรณีที่กฎหมายหรือข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่บังคับใช้อนุญาตหรือกำหนดให้เราปฏิเสธที่จะให้หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดที่เราเก็บรักษาไว้

ความปลอดภัย

เราได้ใช้มาตรการป้องกันและมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพเทคโนโลยีและองค์กรที่สมเหตุสมผลซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันการสูญหายการใช้งานในทางที่ผิดหรือการเข้าถึงหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตภายใต้การควบคุมของเรา โปรดทราบว่าแม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ แต่ก็ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบหรือไม่สามารถยอมรับได้ ในกรณีที่มีการละเมิดความปลอดภัยเราจะแจ้งให้คุณและหน่วยงานที่เหมาะสมทราบทันทีหากกฎหมายกำหนด เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เว้นแต่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้ใช้ระยะเวลาเก็บรักษานานขึ้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ใช่สาระสำคัญจะมีผลทันทีที่โพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุง สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตการใช้เว็บไซต์และบริการของเราต่อไปหลังจากวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลหมายความว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข

ติดต่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่ MAF โปรดส่งคำถามหรือความคิดเห็นของคุณโดยตรงไปที่ privacy@missionassetfund.org หรือโทรหาเราที่ (888) 274-4808

 

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวอย่างจริงจังและเราให้ความสำคัญกับคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้หรือแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่ MAF โปรดส่งคำถามหรือความคิดเห็นของคุณโดยตรงไปที่ privacy@missionassetfund.org หรือโทรหาเราที่ (888) 274-4808