Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

Patakaran sa Pagkapribado

Nai-update noong Oktubre 2020

Inilalarawan ng Patakaran sa Pagkapribado kung paano nakokolekta, ginagamit, at isiniwalat ng Mission Asset Fund (tinukoy bilang "MAF," "kami," kami, "o" aming ") ang iyong personal na impormasyon. Nalalapat ang Patakaran sa Privacy na ito sa www.missionassetfund.org, www.lendingcircles.org, at www.resourcematch.org (sama-sama, aming "website"), aming mobile application, mga kaganapan na personal, at anumang mga komunikasyon na maipadala namin sa iyo. Ang mga salitang "gumagamit," "ikaw," at "iyong" ay nangangahulugang mga gumagamit ng website na ito o iba pang mga serbisyo. Sa lawak na pinapayagan ng naaangkop na batas, pumayag ka sa paggamit ng iyong personal na impormasyon tulad ng inilarawan sa Patakaran sa Privacy na ito sa tuwing bibisita ka sa aming website o gamitin ang aming mga serbisyo.

Mga KATEGORYA NG IMPORMASYON NA NAKAKOLekta Kami ONLINE

Nangongolekta kami ng impormasyon kapag nakikipag-ugnay ka sa amin online, nang personal, o sa isang mobile device, halimbawa, kapag binisita mo ang aming website, mobile application, makipag-ugnay sa amin, o gumawa ng isang donasyon sa online. Maaari naming kolektahin ang mga sumusunod na kategorya ng impormasyon mula sa o tungkol sa iyo:

 • Impormasyon na ibinibigay mo sa amin: Kinokolekta namin ang impormasyong ibinibigay mo kapag pinili mong makipag-ugnay sa amin, magsumite ng isang application, gumawa ng mga pagbabayad ng utang, magbigay ng donasyon, o magsumite ng isang online o mobile form. Maaaring kasama rito ang personal na pagkilala ng impormasyon, tulad ng iyong pangalan, anyo ng pagkakakilanlan, email, address, numero ng telepono, petsa ng kapanganakan, lokasyon ng heograpiya, marka ng kredito, impormasyon sa pagbabayad, kita, utang, at iba pang impormasyong pampinansyal na kinakailangan upang maproseso ang iyong kahilingan. Ang pagsisiwalat ng impormasyong ito ay kusang-loob; gayunpaman, kung pipiliin mong hindi ibigay ang hiniling na impormasyon, maaaring hindi mo ma-access ang pinag-uusapan na serbisyo. Ang MAF ay maaari ring mag-ipon ng pinagsamang, hindi personal na makikilalang impormasyon sa pautang para sa mga hangaring pang-edukasyon at impormasyon sa pagpapatuloy ng misyon ng MAF.

 • Impormasyon tungkol sa iyong paggamit ng aming website at mobile application: Gumagamit ang MAF ng mga serbisyo ng third-party, tulad ng Google Analytics, upang passive mangolekta ng pangkalahatang impormasyon ng gumagamit upang makalkula namin kung gaano karaming mga bisita ang pumupunta sa aming website o mobile application, kung paano nila kami nahahanap at kung paano nakikipag-ugnayan sila o mga serbisyo habang nandiyan. Ginagamit namin ang impormasyong ito upang matulungan kaming gawing mas madaling tumugon ang website at mobile application sa iyong mga pangangailangan. Ang nasabing impormasyon ay maaaring magsama ng IP address, impormasyon sa lokasyon, uri ng aparato, impormasyong nauugnay sa platform, at kasaysayan ng pag-browse.

PAANO KAMING GAMITIN ANG IMPORMASYON NA NAKAKOLekta Kami

Sa pangkalahatan, gumagamit kami ng personal na impormasyon upang makipag-usap sa iyo, upang ipaalam sa iyo ang mga programa at serbisyo na maaaring interesado, upang maibigay, mapabuti, at paunlarin ang aming mga serbisyo, at protektahan kami at ang aming mga gumagamit. Kinokolekta at pinoproseso ng MAF ang iyong personal na impormasyon para sa mga sumusunod na layunin:

 • Nakikipag-usap sa iyo: Maaari naming magamit ang iyong personal na impormasyon upang makipag-usap sa iyo, maproseso ang iyong mga kahilingan, aplikasyon o donasyon, padalhan ka ng mga paalala sa pagbabayad, at upang ipaalam sa iyo ang tungkol sa aming mga patakaran at tuntunin. Kung lumahok ka sa aming mga programa, sumasang-ayon ka na ang lahat ng mga komunikasyon mula sa MAF na nauugnay sa iyong paggamit ng website at pakikilahok sa aming mga programa ay maaaring maibigay o magagamit sa iyo ng elektronikong paraan sa pamamagitan ng email address na ibinibigay mo sa amin o sa pamamagitan ng website. Maaari mong bawiin ang iyong pahintulot upang makatanggap ng mga komunikasyon sa elektronikong paraan sa pamamagitan ng pagkontak sa MAF sa paraang inilarawan sa ibaba. Gayunpaman, kung bawiin mo ang iyong pahintulot na makatanggap ng mga elektronikong komunikasyon mula sa MAF (bukod sa para sa mga opsyonal na email na pang-promosyon na inilarawan sa ibaba), ang MAF ay walang kakayahang payagan kang humiram o magpahiram ng anumang karagdagang mga pautang. Ang pag-atras ng iyong pahintulot ay hindi makakaapekto sa ligal na bisa at pagpapatupad ng mga elektronikong komunikasyon na ibinigay namin na may kaugnayan sa anuman sa iyong mga pautang na hindi pa ganap na nabayaran, o anumang mga elektronikong komunikasyon na ibinigay ng MAF bago ang oras na bawiin mo ang iyong pahintulot. Responsibilidad mong ipagbigay-alam sa MAF ang anumang mga pagbabago sa iyong email address upang hindi mo makaligtaan ang mga mahahalagang komunikasyon. Hindi isisiwalat ng MAF ang iyong email address sa ibang mga nanghiram o nagpapahiram. Ang MAF ay maaari ring makipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng pisikal na koreo, at, sa iyong paunang pahintulot, sa pamamagitan ng text message sa anumang numero ng telepono na iyong ibinigay sa amin, at sa paraang tulad ng inilarawan sa ibaba; kung hindi mo nais na makatanggap ng mga text message mula sa MAF, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa program@missionassetfund.org o tulad ng inilarawan sa ibaba sa seksyong Pag-abiso sa SMS.

 • Pagpapaalam sa iyo tungkol sa mga programa o serbisyo na maaaring maging interesado: Maaari naming magamit ang iyong personal na impormasyon upang maipadala sa iyo ang mga komunikasyon sa pang-promosyong MAF; halimbawa, maaari ka naming magpadala ng pana-panahon sa iyo ng mga email tungkol sa mga bagong programa at serbisyo ng MAF, nilalaman o serbisyo na maaaring interesado sa iyo, o mga paparating na kaganapan. Kung hindi mo nais na makatanggap ng mga naturang email sa hinaharap, maaari kang makipag-ugnay sa amin sa program@missionassetfund.org upang mag-opt-out sa pagtanggap ng mga naturang komunikasyon. Tandaan na kung magpasya kang mag-opt out, maaari ka pa rin kaming magpadala sa iyo ng mga hindi pang-promosyong komunikasyon, tulad ng mga komunikasyon tungkol sa iyong mayroon nang utang, donasyon, o online na account.

 • Pagbibigay, pagpapabuti, at pagbuo ng aming mga serbisyo: Ginagamit namin ang iyong impormasyon upang matulungan kaming ibigay, mapabuti, at paunlarin ang aming mga serbisyo, na kinakailangan para sa amin na ituloy ang aming lehitimong interes, bigyan ka ng mga de-kalidad na serbisyo, at upang higit na misyon ng MAF na lumikha ng isang mas patas na pamilihan. Kasama rito ang paggamit ng pinagsama, hindi personal na makikilalang impormasyon para sa mga layunin tulad ng pagtatasa ng data, pagsasaliksik, at edukasyon. Ang impormasyong natanggap namin ay nagbibigay-daan sa amin upang maiangkop ang aming mga alok sa serbisyo, pagbutihin ang iyong karanasan sa online, turuan at ipaalam sa iyo, at ipasadya ang nilalaman at layout ng aming mga pahina.

 • Pagtataguyod ng kaligtasan at seguridad: Ginagamit namin ang iyong impormasyon upang maipagpatuloy ang aming lehitimong interes sa pagtulong sa pag-verify ng mga account at aktibidad ng gumagamit, pati na rin sa pagsusulong ng kaligtasan at seguridad, tulad ng pagsubaybay sa pandaraya, pagsisiyasat sa kahina-hinala o potensyal na iligal na aktibidad o mga paglabag sa aming mga tuntunin o patakaran , pagprotekta sa aming mga karapatan, o paghabol sa mga magagamit na remedyo.

 • Mga Abiso sa SMS: Ang MAF ay maaari ring makipag-usap sa iyo, sa iyong paunang pahintulot, sa pamamagitan ng text message upang ipaalam sa iyo ang tungkol sa iyong pakikilahok sa aming mga programa, o upang abisuhan ka tungkol sa mga programa o serbisyo na maaaring interesado sa iyo. Maaari mong kanselahin ang serbisyo sa SMS anumang oras. I-text lamang ang "STOP" sa maikling code, o i-email sa amin sa program@missionassetfund.org. Matapos mong maipadala sa amin ang mensaheng SMS na "ITIGIL", magpapadala kami sa iyo ng isang mensahe sa SMS upang kumpirmahing na-unsubscribe ka. Pagkatapos nito, hindi ka na makakatanggap ng mga mensahe sa SMS mula sa amin. Kung nais mong sumali muli, mag-sign up lamang tulad ng ginawa mo sa unang pagkakataon at magsisimulang muli kaming magpadala ng mga mensahe sa iyo ng SMS. Kung nakakaranas ka ng mga isyu sa programa ng pagmemensahe maaari kang tumugon sa keyword na HELP para sa karagdagang tulong, o maaari kang makakuha ng tulong nang direkta sa program@missionassetfund.org. Ang mga carrier ay hindi mananagot para sa naantala o hindi naihatid na mga mensahe. Tulad ng dati, ang mga rate ng mensahe at data ay maaaring mailapat para sa anumang mga mensahe na ipinadala sa iyo mula sa amin at sa amin mula sa iyo. Makakatanggap ka ng hanggang sa 5 mga mensahe bawat buwan. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa iyong plano sa teksto o plano sa data, pinakamahusay na makipag-ugnay sa iyong wireless provider.

IKATLONG KASUNDUAN SA KUNG KANINONG KINAKILALA NAMING IMPORMASYON

Ang MAF ay hindi magrenta o magbebenta ng iyong personal na impormasyon sa mga third party. Maaari naming isiwalat ang personal na impormasyon na kinokolekta namin online sa mga sumusunod na kategorya ng mga third party:

 • Mga Nagbebenta at Nagbibigay ng Serbisyo: Gumagamit kami ng mga kumpanya ng third-party upang matulungan kaming ibigay ang aming mga serbisyo sa iyo, halimbawa, upang maproseso ang mga pagbabayad at transaksyon, patakbuhin ang aming mobile application, makipag-ugnay sa mga credit bureaus o institusyong pampinansyal, makipag-usap sa iyo, at magpadala ng pang-promosyong MAF mga materyales Ang ilan sa mga kumpanyang ito ay binibigyan ng pag-access sa ilan o lahat ng impormasyong ibinibigay mo sa amin. Ang lahat ng naturang pag-access ay nasa ilalim ng naaangkop na mga kasunduan sa pagiging kompidensiyal at limitado sa paggamit upang magbigay ng mga serbisyo sa MAF upang matulungan ang MAF na mapasulong ang misyon nito. Ang personal na impormasyon ay hindi ibabahagi sa mga third party para sa kanilang sariling mga layunin sa marketing.

 • Mga Credit Bureaus: Maaaring isiwalat ng MAF ang ilan o lahat ng impormasyong ibinibigay mo sa amin sa mga credit bureaus (ie Equifax, Experian, at TransUnion) upang maibigay ang aming mga serbisyo at matulungan kang bumuo ng isang kasaysayan ng kredito. Maaaring isama dito ang iyong pangalan, address, numero ng seguridad sa lipunan, at impormasyon tungkol sa iyong balanse sa utang at mga pagbabayad. Ang impormasyong ibinigay sa mga credit bureaus ay maaaring magamit sa mga ulat sa credit ng consumer. Ang mga biro ng kredito ay kinokontrol ng federal, estado, at mga lokal na batas, alituntunin, at regulasyon na inilaan upang maprotektahan ang privacy ng mga mamimili, kasama ang Fair Credit Reporting Act, at mga credit bureaus na maaari lamang magamit at isiwalat ang personal na impormasyon na napapailalim sa mga naaangkop na ligal na paghihigpit at kinakailangan.

 • Mga Lokal na Pamahalaan: Ang ilang mga gobyerno ng lungsod at lalawigan, kabilang ang sa San Francisco, ay gumagamit ng MAF upang magbigay ng mga serbisyong pampinansyal sa kanilang mga residente. Kung nakakuha ka ng utang mula sa MAF na pinopondohan nang buo o bahagi ng isa sa mga pamahalaang lokal, ang gobyerno na iyon ay maaaring bigyan ng access sa ilan o lahat ng impormasyong ibinibigay mo sa amin. Ang lahat ng naturang pag-access ay nasa ilalim ng naaangkop na mga kasunduan sa pagiging kompidensiyal at limitado sa mga tiyak na paggamit.

 • Mga Kasosyo na Organisasyon: Kasalukuyang nakikipagsosyo ang MAF sa mga organisasyong di-kita ng third-party sa buong bansa upang maibigay ang mga programa at serbisyo sa isang mas malawak na hanay ng mga indibidwal. Kung na-access mo ang mga programa o serbisyo ng MAF sa pamamagitan ng isang kasosyong samahan, ang kasosyo na iyon ay maaaring bigyan ng pag-access sa ilan o lahat ng impormasyong ibinibigay mo sa amin. Ang mga samahang samahan ay nakatali sa isang kasunduan na sumunod sa mga tuntunin ng Patakaran sa Privacy na ito, maliban sa limitadong mga pangyayari kung saan nakuha nila ang naunang nakasulat na pahintulot ng MAF at, kung naaangkop, ang mga apektadong indibidwal.

 • Iba pang Mga Gumagamit ng Website at Mobile Application: MAF ay maaaring ipakita sa publiko at isiwalat ang pinagsama, hindi personal na makikilalang, hindi nagpapakilalang impormasyon ng pautang para sa mga hangaring pang-edukasyon, impormasyon o pang-promosyon bilang pagpapatuloy sa misyon ng MAF. Hindi kailanman isasama ng MAF ang anumang personal na pagkilala ng impormasyon nang wala ang iyong malinaw na pahintulot.

 • Legal na Pagsunod at Seguridad: Sa ilang mga espesyal na kaso, maaari naming isiwalat ang iyong personal na impormasyon kapag mayroon kaming dahilan upang maniwala na ang pagsisiwalat ng impormasyong ito ay kinakailangan upang makilala o makipag-ugnay sa iyo o magdala ng ligal na aksyon laban sa isang tao na maaaring maging sanhi ng pinsala sa iyo, MAF, o ibang tao. Maaari naming isiwalat ang iyong personal na impormasyon kapag naniniwala kaming hinihiling ito ng batas, bilang tugon sa anumang hinihingi ng mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas na may kaugnayan sa isang kriminal na pagsisiyasat, bilang tugon sa sibil o administratibong awtoridad na may kaugnayan sa isang nakabinbing kaso ng sibil, mga awtoridad sa gobyerno o administratibong pagsisiyasat , o na may kaugnayan sa isang pagsisiyasat na isinagawa ng MAF.

COOKIES & WEB BEACONS

Ang cookies ay maliit na mga file ng teksto na nilikha ng isang website na nag-iimbak ng impormasyon sa iyong computer, tulad ng iyong mga kagustuhan kapag bumibisita sa website na iyon. Katulad ng maraming mga website, kung pinagana mo ang mga cookies sa iyong browser, MAF, nang nakapag-iisa at sa pamamagitan ng pinagana ang mga tool at programa ng third-party, nangongolekta ng ilang impormasyong panteknikal gamit ang cookies, tulad ng kung paano nakarating ang isang gumagamit sa aming website, kung anong mga pahina ang binibisita, nagmula IP address, uri ng browser, wika ng browser at ang petsa at oras ng pagbisita ng gumagamit. Ang impormasyong ito ay tumutulong sa MAF na subaybayan ang mga uso at pagbutihin ang mga lugar ng website at mga serbisyo. Hindi ka nakikilala ng isang cookie nang personal, ngunit nakikilala lamang ang iyong browser. Maraming mga browser ang nagpapanatili ng isang default na setting upang payagan ang mga cookies. May kakayahan kang baguhin ang setting na ito upang tanggihan ang cookies. Ang tab na "Tulong" sa iyong toolbar ay maaaring gabayan ka sa mga setting para sa iyong browser na magpapahintulot sa iyo na baguhin ang mga setting ng iyong browser patungkol sa cookies. Mangyaring tandaan na kung tatanggihan mo ang cookies, maaaring mapinsala ang iyong paggamit ng aming website.

Ang mga web beacon ay maliliit na graphics na may natatanging identifier na pareho sa pagpapaandar sa cookies ngunit, sa halip na maimbak sa iyong computer, naka-embed na hindi nakikita sa mga web page at halos kasing laki ng panahon sa pagtatapos ng pangungusap na ito. Ginagamit ang mga web beacon upang subaybayan ang mga paggalaw sa online ng mga gumagamit ng internet at matulungan ang MAF na mas maunawaan kung sino ang nakikipag-ugnay at nakikipag-ugnayan sa website at sa aming mga programa at serbisyo.

Mga Kumpanya PA SA MAF

Ang aming website at mobile application ay maaaring maglaman ng mga link sa o kakayahang mag-access ka ng mga third-party na website, produkto, at serbisyo (hal. Classy, Facebook, Twitter, Salesforce, Citibank). Hindi kami mananagot para sa mga kasanayan sa privacy na ginagamit ng mga third party, o responsibilidad kami para sa impormasyon o nilalaman na nilalaman ng kanilang mga produkto at serbisyo. Nalalapat lamang ang Patakaran sa Privacy na ito sa impormasyong nakolekta ng MAF. Hinihikayat ka namin na basahin ang mga patakaran sa privacy ng anumang mga third party bago magpatuloy na gamitin ang kanilang mga website, produkto, o serbisyo.

Kung gumagamit ka ng mga tampok sa web ng MAF na isinama sa mga website ng third-party o serbisyo (hal. Twitter at Facebook) upang magbahagi ng impormasyon tungkol sa iyong aktibidad (hal. Impormasyon tungkol sa kamakailang nakumpleto na mga pagbabayad sa utang o pamamahagi at kung "gusto mo" ang MAF), magbabahagi ang MAF ang impormasyong ito kasama ang website ng third-party o serbisyo at karagdagang impormasyon, kung mayroon man, na pinili mong ibigay sa MAF upang magamit ang mga tampok na ito (halimbawa, ang iyong username para sa website ng third party o serbisyo). Kung gagamit ka ng mga interactive na tampok sa MAF upang ipahiwatig na "inirerekumenda" mo ang isang partikular na tampok o listahan sa MAF, ang impormasyong iyon ay kokolektahin, maaaring ipakita sa website, at maaaring ibahagi sa anumang naaangkop na mga website at serbisyo ng third-party kung saan pinahintulutan mo ang nasabing pagbabahagi ng impormasyon.

ANAK

Hindi namin nalalaman nang direkta ang pagkolekta ng impormasyon mula sa mga batang wala pang edad na 13. Tulad ng nakasaad sa aming Mga Tuntunin sa Paggamit, upang ma-access at magamit ang aming mga serbisyo sa ilalim ng aming mga kinakailangan sa programa, kailangan mong lumampas sa edad na 18. Sa ilang mga limitadong kalagayan (hal. , kapag ang isang indibidwal ay nag-a-apply para sa isang Petisyon para sa isang Relative ng Immigrant at ang kamag-anak ay menor de edad), maaari naming kolektahin ang una at huling pangalan ng isang menor de edad na wala pang 13 taong gulang, ngunit kinokolekta namin ang impormasyong iyon mula sa magulang o ligal na tagapag-alaga ng menor de edad . Kung naniniwala kang mayroon kaming anumang impormasyon mula sa isang batang wala pang 13 taong gulang nang walang pahintulot mula sa isang magulang o ligal na tagapag-alaga, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa privacy@missionassetfund.org.

ANG LOCATION NG ATING DATA

Ang MAF ay may punong-tanggapan sa USA. Ang iyong personal na impormasyon ay maaaring ma-access ng MAF, aming mga kaakibat, mga nagbibigay ng serbisyo, ahente, at kinatawan sa USA o sa iba pang lugar sa mundo. Sa lawak na pinapayagan ng naaangkop na batas, pumayag ka sa paglipat na ito kapag binigyan mo kami ng personal na impormasyon. Protektahan ng MAF ang privacy at seguridad ng personal na impormasyon alinsunod sa Patakaran sa Pagkapribado anuman ang pagproseso o pag-iimbak ng personal na impormasyon.

IYONG KARAPATAN

Nakasalalay sa kung saan ka nakatira, maaaring may karapatan ka sa:

 • Tingnan kung anong data ang mayroon kami tungkol sa iyo, kung mayroon man, at i-access ang data
 • Baguhin / itama ang anumang data na mayroon kami tungkol sa iyo.
 • Ipa-delete sa amin ang anumang data na mayroon kami tungkol sa iyo.
 • Makatanggap ng iyong personal na impormasyon sa isang nakabalangkas at karaniwang format.
 • Ipahayag ang mga alalahanin mayroon ka tungkol sa aming paggamit ng iyong data.

Kung ikaw ay residente ng California, pinapayagan ka ng batas ng California na humiling ng impormasyon tungkol sa pagsisiwalat ng iyong personal na impormasyon sa mga third party para sa direktang layunin ng marketing ng mga third party. Ang MAF ay hindi nagbabahagi ng personal na impormasyon sa mga third party para sa kanilang sariling mga layunin sa marketing.

Maaari kang makipag-ugnay sa amin sa privacy@missionassetfund.org upang magamit ang iyong mga karapatan. Tutugon kami sa iyong kahilingan sa isang makatuwirang timeframe, at sa anumang kaganapan na mas mababa sa isang buwan o 45 araw, depende sa batas na nalalapat sa iyong tirahan. Maaari ka ring magsumite ng reklamo sa karampatang awtoridad sa proteksyon ng data tungkol sa pagproseso ng iyong personal na impormasyon.

Upang maprotektahan ang privacy at ang seguridad ng iyong personal na impormasyon, maaari kaming humiling ng impormasyon mula sa iyo upang paganahin kaming kumpirmahin ang iyong pagkakakilanlan at karapatang mag-access ng naturang impormasyon, pati na rin upang hanapin at bigyan ka ng personal na impormasyon na pinapanatili namin. May mga pagkakataong pinahihintulutan o hinihiling sa amin ng mga naaangkop na batas o mga kinakailangang pangasiwaan na tumanggi na magbigay o magtanggal ng ilan o lahat ng personal na impormasyon na pinapanatili namin.

KALIGTASAN

Nagpapatupad kami ng makatuwirang pangangalaga sa pisikal, panteknolohiya, at pang-organisasyon at mga hakbang sa seguridad na idinisenyo upang maprotektahan laban sa pagkawala, maling paggamit, o hindi awtorisadong pag-access o pagsisiwalat ng iyong personal na impormasyon sa ilalim ng aming kontrol. Mangyaring magkaroon ng kamalayan na, sa kabila ng aming pagsisikap, walang mga hakbang sa seguridad ang perpekto o hindi malalabag. Sa kaganapan ng paglabag sa seguridad, agad naming aabisuhan ka at ang mga tamang awtoridad kung kinakailangan ng batas. Panatilihin namin ang iyong personal na impormasyon hangga't kinakailangan upang matupad ang mga layunin na nakabalangkas sa Patakaran sa Privacy na ito maliban kung ang isang mas mahabang panahon ng pagpapanatili ay kinakailangan o pinapayagan ng batas.

MGA PAGBABAGO SA PATAKARAN NG PRIVACY NA ITO

Maaari naming baguhin ang pana-panahon ang Patakaran sa Privacy na ito. Ang anumang mga pagbabago na hindi materyal ay magkakabisa kaagad sa pag-post ng na-update na Patakaran sa Privacy. Para sa anumang makabuluhang pagbabago sa Patakaran sa Privacy, bibigyan ka namin ng isang kilalang paunawa ng mga naturang pagbabago. Sa lawak na pinapayagan ng naaangkop na batas, ang iyong patuloy na paggamit ng aming website at mga serbisyo pagkatapos ng bisa ng petsa ng naturang paunawa ay nangangahulugang tinatanggap mo ang binagong Patakaran sa Privacy.

Makipag-ugnay

Para sa karagdagang impormasyon, o kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa Patakaran sa Pagkapribado o mga kasanayan sa privacy sa MAF, mangyaring isumite ang iyong mga katanungan o komento nang direkta sa privacy@missionassetfund.org o tawagan kami sa (888) 274-4808.

 

Sineseryoso namin ang privacy at pinahahalagahan namin ang iyo.
Para sa karagdagang impormasyon, o kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa patakaran na ito o mga kasanayan sa privacy sa MAF, mangyaring isumite nang direkta ang iyong mga katanungan o komento privacy@missionassetfund.org o tawagan kami sa (888) 274-4808.