Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

 

 

Kailangan mo ng tulong sa financing ang iyong USCIS application fee?

Kung naghahanap ka ng tulong sa bayad na mag-apply para sa DACA, Tignan mo Programa sa Tulong sa Bayad sa DACA ng MAF.


Kumuha ng isang 0% interest loan upang matulungan kang bayaran ang iyong USCIS application fee.

 • ACCESS SA 0% INTERES LOANS PARA SA USCIS APPLICATION FEES:

  • Pagkamamamayan ($760)
  • DACA ($605)
  • ADVANCE PAROLE PARA SA DACA ($630)
  • Green Card ($1,440)
  • Pansamantalang Protektadong Katayuan ($600)
  • Petisyon para sa Kamag-anak ($675)
 • GUMAWA NG MABABAYANG BAYARAN

 • BUHAYIN ANG IYONG CREDIT HISTORY

 • ACCESS ONLINE FINANCIAL EDUCATION

Kung paano ito gumagana

Ang pag-apply para sa kaluwagan sa imigrasyon ay maaaring maging mahal. Nag-aalok ang aming programa ng isang abot-kayang paraan upang pondohan ang iyong USCIS application fee habang itinatayo ang iyong kredito.

Tiyaking karapat-dapat kang mag-file sa USCIS. Nakumpleto ang iyong papeles at handa nang ipadala bago mag-apply para sa programa ng MAF. Tignan mo Immi.org kung kailangan mo ng tulong mula sa isang nonprofit na abogado.

Mag-apply online para sa pautang ng MAF at kumpletuhin ang mga kurso sa edukasyon sa pananalapi. Ipapadala namin sa iyo ang isang tseke na ginawa sa US Department of Homeland Security sa loob ng isang linggo mula nang maaprubahan ang iyong aplikasyon.

Ipadala ang iyong nakumpletong mga papeles at tseke ng MAF sa naaangkop na sentro ng pag-file ng USCIS. Ang buwanang pagbabayad ay mai-debit mula sa iyong pag-check account, at ang mga pagbabayad na ito ay maiuulat sa lahat ng tatlong pangunahing mga buro ng kredito!

“Nang bumoto ako, hindi lang ito para sa akin. Para ito sa lahat na nakaharap sa mga hadlang sa kanilang paglalakbay upang makahanap ng kapayapaan at isang mas mabuting buhay para sa kanilang mga pamilya. Walang pangulo ang makakakuha niyan sa akin. "

Karla, San Francisco, CA

Ang Mga Programa sa Imigrasyon

HAKBANG-HAKBANG

 • Punan ang online application at magsumite ng sumusuportang dokumentasyon
 •  
 • Kunin ang mga kurso sa edukasyon sa pananalapi sa online
 •  
 • Kapag naaprubahan ang iyong aplikasyon sa pautang, makakatanggap ka ng isang paanyaya upang lagdaan ang iyong mga dokumento sa pautang

 • Gagawin namin ang pag-check out sa Kagawaran ng Homeland Security ng US at ipapadala ito sa iyo
 • Kapag natanggap mo ang iyong tseke, ipadala ang tseke kasama ang iyong packet ng aplikasyon sa naaangkop na sentro ng pag-file ng USCIS
 •  
 • Ang mga pagbabayad ay iniulat sa tatlong pangunahing mga buro ng kredito
 •  Handa ka na bang sumali?

Sagutin ang mga sumusunod na katanungan upang malaman kung kwalipikado ka para sa programa.

Bay Ren PreApp

?

Dapat ikaw ay 18 o mas matanda upang gawing pormal ang isang pautang sa MAF. Kung ikaw ay wala pang 18 taong gulang at nais na makinabang mula sa program na ito, maaaring isaalang-alang ng iyong magulang o ligal na tagapag-alaga ang pagkuha ng utang para sa iyong benepisyo sa halip.

Ako ay 18 taong gulang o mas matanda

 • HINDI
 • Oo

1/7

Bumalik

?

Upang sumali sa aming mga programa, kakailanganin mong i-verify na handa ka nang isumite ang iyong aplikasyon sa USCIS. Kung hindi ka sigurado kung karapat-dapat ka, masidhing inirerekumenda namin ang pagkonsulta sa isang nonprofit na ligal na nagbibigay ng serbisyo. Upang makahanap ng isa sa inyong lugar, bisitahin ang immi.org

Handa akong magsumite ng aking aplikasyon sa USCIS para sa Pagkamamamayan, DACA, Green Card, Petisyon para sa isang Relay na Immigrant, TPS o U Visa

Suriin ang mga kinakailangan sa berdeng card
 • HINDI
 • Oo

2/7

Bumalik

?

Para sa kaginhawaan at kaligtasan, gumagamit kami ng mga elektronikong pagbabayad upang magpadala at makatanggap ng pera mula sa iyong account sa pag-check. Hihiling namin sa iyo para sa katibayan ng isang pag-check account, tulad ng isang bank statement o isang voided check, upang mai-set up ang mga awtomatikong pagbabayad.

Mayroon akong isang check account sa aking pangalan

 • HINDI
 • Oo

3/7

Bumalik

?

Kailangan naming i-verify ang iyong pagkakakilanlan upang mag-isyu ng isang utang sa iyo. Tumatanggap kami ng mga federal, local at foreign-isyu na ID hangga't kasalukuyan ang mga ito - at hindi nag-expire.

Mayroon akong kasalukuyang lisensya sa pagmamaneho, state ID, o iba pang photo ID na inisyu ng gobyerno

 • HINDI
 • Oo

4/7

Bumalik

?

Hinihiling namin ang iyong numero ng social security (SSN) o ang iyong Indibidwal na Identification Tax Number (ITIN) na i-verify ang iyong pagkakakilanlan.

Mayroon akong isang Social Security Number (SSN) o Individual Tax Identification Number (ITIN)

 • HINDI
 • Oo

5/7

Bumalik

?

Bilang isang nonprofit na nakatuon sa iyong tagumpay, nais naming matiyak na ang pautang na ito ay tama para sa iyo. Pinatutunayan namin ang iyong kita sa pamamagitan ng pagsusuri sa iyong mga pay stubs o bank statement upang matiyak na makakagawa ka ng buwanang pagbabayad. Kung hindi ka kumikita sa iyong sarili, maaari kaming umasa sa kita mula sa isang miyembro ng iyong sambahayan.

Ako, o ang isang tao sa aking sambahayan, ay kumikita

 • HINDI
 • Oo

6/7

Bumalik

?

Nagtatanong kami tungkol sa iyong utang upang makakuha ng isang mas mahusay na larawan ng iyong buhay pampinansyal. Kung ito ay isang kahabaan para sa iyo upang matugunan ang iyong buwanang mga obligasyon sa utang, ang aming programa ay maaaring hindi pinakamahusay na magkasya para sa iyo.

Ang aking buwanang pagbabayad ng utang ay mas mababa sa kalahati ng buwanang kita ng aking sambahayan

 • HINDI
 • Oo

7/7

Binabati kita!

kwalipikado ka para sa program na ito

Bumalik

Sa kasamaang palad, lilitaw na maaaring hindi ka kwalipikado dahil sa mga sumusunod na tugon:


  I-download ang aming libreng mobile app

  Tinutulungan ka ng app na ito na subaybayan ang iyong pag-unlad, tingnan ang iyong mga pautang, kasaysayan ng pagbabayad, at mga detalye tungkol sa iyong programa. Makakakuha ka rin ng mga update at paalala tungkol sa iyong programa sa pamamagitan ng app.

  Sa balita

  "Minsan mahirap maging makabuo ng $465," sabi ni Gustavo Cerritos, 22, isang imigrante na tinulungan ng Mission Asset Fund. "

  "Ang mga nonprofit at organisasyon ng gobyerno ay tumulong upang makatulong: Ang Mission Asset Fund, isang nonprofit sa San Francisco Bay Area, ay sumasaklaw sa aplikasyon ni Amzi, kasama ang 6,000 pang mga Dreamer."

  "Ayoko lang sa pera na maging dahilan para sa mga taong hindi nag-a-apply," sabi ni Ceja, na isang tagatanggap mismo ng DACA. "

  "Ito ang mga pamilya na nais ibigay sa lipunan at makakatulong sa pagbuo ng lipunang ito. Nabuhay ko ito — iyon ang aking pamilya. ”

  Ang Lending Circles ay isang programa na ibinigay ng: